Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Œlšskie Laboratorium GIS
academicmobility ArcGIS Contemporary Trends in Geoscience wyszukiwarka map Biuro współpracy z gospodarką Polskie Konsorcjum Polarne

 

Aktualności

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
Mgr. Bronisława Ptaka

emerytowanego pracownika Międzywydziałowej Pracowni Badań Strukturalnych Wydziału Nauk o Ziemi.
W Zmarłym tracimy życzliwego i oddanego kolegę oraz współpracownika.

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego
wyrazy najszczerszego współczucia
składają
Władze Dziekańskie oraz cała społeczność akademicka
Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 15 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 na cmentarzu parafialnym przy ul. Mireckiego w Sosnowcu

Dodano: 11.12.2017

Szanowni Państwo,
W związku z przystąpieniem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach do programu ochotniczych szkoleń wojskowych "Legia Akademicka", organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych studentów na spotkanie w dniu 13.12.2017r.

10.00 - prelekcja dla studentów AWF Katowice i studentów z innych uczelni, którzy chcą wziąć udział w programie Legia Akademicka – Aula im. Lechosława Deca (Budynek Główny, parter)
10.00. – 14.00 – stoiska wystawowe – teren AWF Katowice

Rektor
Prof. dr hab. Adam Zając

Dodano: 11.12.2017

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Geografii Regionalnej i Turyzmu więcej...

Dodano: 6.12.2017

Śląski Festiwal Nauki - fotorelacja

Dodano: 4.12.2017

Polecamy Państwu wywiad z prof. dr hab. Przemysławem Śleszyńskim z IGiPZ PAN, o tym ile kosztuje nas chaos przestrzenny.

Cały wywiad dostępny pod linkiem: http://jagiellonski24.pl/2017/11/29/chaos-przestrzenny-kosztuje-nas-kilkadziesiat-miliardow-rocznie-rozmowa/

Zainteresowanym sprawami ładu przestrzennego polecamy także zapoznanie się z kampanią reklamową Krajobraz Mojego Miasta http://krajobrazmojegomiasta.pl/

Dodano: 4.12.2017

Szanowni Państwo,

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie zaprasza absolwentów oraz studentów II roku studiów II stopnia kierunek geologia do odbycia staży zawodowych. Wymiar stażu to 480 godzin, realizowany przez 3 miesiące, płatny, całkowity koszt ponosi PIG-PIB.

Wszystkie szczegóły dotyczące ww. sprawy znajdują się w załączonym piśmie.
oferta staży 1 , oferta staży 2

Z poważaniem
Dziekan Dr hab. prof. UŚ Leszek Marynowski

Dodano: 29.11.2017

Szanowni Państwo,

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych oraz Wyższy Urząd Górniczy zapraszają na seminarium informacyjne nt. problemów związanych ze stwierdzaniem kwalifikacji geologa górniczego.

Spotkanie odbędzie się dnia 5 grudnia 2017 r. (wtorek) w sali 123, rozpoczęcie o godz. 10.00

Na seminarium zostaną zaprezentowane i omówione aktualne uregulowania prawne w obszarze stwierdzania kwalifikacji geologa górniczego oraz wymagania dotyczące kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego i kwalifikacji w zakresie doświadczenia zawodowego. Za główny cel przedmiotowego spotkania stawia się wypracowanie jednolitego wykazu przedmiotów z geologii (stanowiących podstawę do przyjęcia wniosku o stwierdzenie kwalifikacji geologa górniczego), zebranie opinii i propozycji (dopuszcza się ustalenie zakresu w formie korespondencyjnej) oraz opracowanie i podpisanie (w WUG) przez interesariuszy ostatecznego jednolitego wykazu.

Zapraszamy Pracowników Wydziału, Studentów oraz wszystkich zainteresowanych.

Z poważaniem
Dziekan Dr hab. prof. UŚ Leszek Marynowski

Dodano: 27.11.2017

„GeoHazardSilesia - Program nabycia nowych kompetencji w Naukach o Ziemi.” – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu specjalistycznego dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego - „BHP w górnictwie wraz z zajęciami w kopalni podziemnej

ogłoszenie - pdf , wzór oferty pdf

Dodano: 23.11.2017

Archiwum wiadomości

Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl