Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW

szlifiernia
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Samorząd studencki WNoZ na facebook Biuro współpracy z gospodarką Telewizja UŚ biogeosilesia

Aktualności

W związku z koniecznością dokumentowania wykorzystania obiektów i urządzeń badawczych zmodernizowanych lub zakupionych w ramach projektu MODLAB, przypominam Państwu o konieczności podpisywania przez studentów i doktorantów odpowiednich list obecności. Podobnie jak w roku ubiegłym obowiązuje to Państwa prowadzących zajęcia dydaktyczne, organizujących zebrania naukowe czy konferencje (z udziałem studentów i doktorantów) w salach i pracowniach budynku laboratoryjnego. Obowiązek ten dotyczy również wykorzystujących aparaturę naukową i urządzenia do celów dydaktyczno-badawczych z udziałem studentów i doktorantów.

Listy dostępne są w salach dydaktycznych i laboratoriach lub są do pobrania tutaj. Wypełnione listy proszę przekazać na koniec semestru do Wydziałowej Pracowni Obsługi Dydaktyki i Prac Badawczych

dr Andrzej Tyc Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

Dodano: 22.10.2014

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego organizuje w najbliższym czasie szereg inicjatyw dedykowanych naszym Studentom i Absolwentom.
  1. stoisko informacyjne firmy PwC Service Delivery Center na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu oraz warsztat „Język niemiecki w biznesie i finansach”
  2. szkolenia/warsztaty:
  3. konkurs na Praktykodawcę Roku w województwie śląskim organizowany przez Uniwersytet Śląski
  4. konsultacje WUP-u nt. prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Dodano: 16.10.2014

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Paleontologii i Stratygrafii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach więcej

Dodano: 9.10.2014

Archiwum wiadomości

Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl