17 V

GODZINY REKTORSKIE

W związku z organizacją Juwenaliów Śląskich 2019 na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego, zarządzam w dniach: 23 maja (czwartek) i 24 maja (piątek) br. godziny rektorskie do godziny 12.00 wolne od zajęć dydaktycznych. Powyższe ustalenia nie dotyczą Wydziału Ar...

15 V

Konkursy WNoZ

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Geologii Stosowanej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego - szczegóły pdf 1  pdf 2

08 V

Nowe zasady ewaluacji działalności naukowej oraz obieg informacji o dorobku pracowników na Uniwersytecie Śląskim

Szanowni Państwo, Bardzo serdecznie zapraszamy na spotkanie: „Nowe zasady ewaluacji działalności naukowej oraz obieg informacji o dorobku pracowników na Uniwersytecie Śląskim”. W związku z wejściem w życie „Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jako...

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
UNIWERYTETU ŚLĄSKIEGO

Wydział Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Znajduje się w Sosnowcu przy ulicy Będzińskiej. Został utworzony w 1974 roku, a w roku 1997 uzyskał pełnię praw akademickich, czyli uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii i geologii.

Na Wydziale Nauk o Ziemi prowadzone są badania w dyscyplinach naukowych należących do dziedziny Nauk o Ziemi. Sprzyja to tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów badawczych podejmujących badania uznane w Polsce i na świecie za priorytetowe dla rozwoju cywilizacyjnego.