• Nature for Water - Natura dla Wody Aktualne problemy gospodarki wodnej

  Główne tematy Konferencji to:

  • Nowoczesne metody gospodarowania i zarządzania środowiskiem
  • Innowacyjne rozwiązania w monitoringu jakości wody oraz ocenie stanu chemicznego i ekologicznego wód
  • Cyfrowe modele zbiorników wodnych - narzędzie do zarządzania wodami i ekosystemem
  • Woda a funkcjonalność ekosystemów
  • Wykorzystanie podejść chemometrycznych w kontroli jakości wody
  • Błękitno-zielona infrastruktura - mało znany i niedoceniany kapitał naszych miast
  • Automatyczna biodetekcja zagrożeń chemicznych wody
22 III

Spotkanie dotyczące stypendiów w USA

Szanowni Państwo, Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego 27 marca br. o godz. 10:00 w auli K. Lepszego w budynku rektoratu UŚ organizuje spotkanie informacyjne z przedstawicielami Polsko-Amerykańskiej Komisji Fullbrighta nt. oferty stypendialnej i warunków, które należy spełni...

20 III

„Nature for Water – Natura dla wody – Aktualne problemy gospodarki wodnej”

„22 marca 2018 r. w Auli naszego Wydziału odbędzie się konferencja naukowa z okazji obchodów Światowego Dnia Wody pt. „Nature for Water – Natura dla wody – Aktualne problemy gospodarki wodnej” Program konferencji.

20 III

Dzień Otwarty ECDL

Dnia 21 marca 2018 zapraszamy Państwa na Dzień Otwarty ECDL na Wydziel Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11.30 krótką prelekcją dotyczącą idei i zasad zdawania egzaminu ECDL EPP GIS. W godzinach 12.00 – 15.00 będzie możliwość podejścia d...

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
UNIWERYTETU ŚLĄSKIEGO

Wydział Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Znajduje się w Sosnowcu przy ulicy Będzińskiej. Został utworzony w 1974 roku, a w roku 1997 uzyskał pełnię praw akademickich, czyli uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii i geologii.

Na Wydziale Nauk o Ziemi prowadzone są badania w dyscyplinach naukowych należących do dziedziny Nauk o Ziemi. Sprzyja to tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów badawczych podejmujących badania uznane w Polsce i na świecie za priorytetowe dla rozwoju cywilizacyjnego.