10 I

PUBLICZNA DYSKUSJA NAD ROZPRAWA DOKTORSKĄ

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU NAUK o ZIEMI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO zapraszają na PUBLICZNĄ DYSKUSJĘ NAD ROZPRAWA DOKTORSKĄ mgr Alicji Pradeli która odbędzie się 15 stycznia 2019r. o godz. 8:30 w sali 123 Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, ul. Będzińska 60. ...

09 I

Studia II stopnia na kierunku Geologia Stosowana

Pragniemy poinformować, iż od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 ruszają studia II stopnia na kierunku Geologia Stosowana. Studia te są trzysemestralne i kończą się zdobyciem tytułu magistra inżyniera geologii. Studia te są dedykowane absolwentom, którzy ukończyli ...

20 XII

Nagroda Geologia 2018

Miło nam poinformować, że Prof. dr hab. Łukasz Karwowski z Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii został laureatem konkursu na prestiżową nagrodą Geologia 2018 przyznaną przez Ministra Środowiska w kategorii Dorobek, fundamentalne odkrycie (wynikające z własnej, twórczej...

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
UNIWERYTETU ŚLĄSKIEGO

Wydział Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Znajduje się w Sosnowcu przy ulicy Będzińskiej. Został utworzony w 1974 roku, a w roku 1997 uzyskał pełnię praw akademickich, czyli uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii i geologii.

Na Wydziale Nauk o Ziemi prowadzone są badania w dyscyplinach naukowych należących do dziedziny Nauk o Ziemi. Sprzyja to tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów badawczych podejmujących badania uznane w Polsce i na świecie za priorytetowe dla rozwoju cywilizacyjnego.