• W roku akademickim 2017/2018 Uniwersytet Śląski obchodzi 50-lecie istnienia oraz działalności naukowej i dydaktycznej, a także pracy na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego.

    Pięćdziesiąt lat funkcjonowania uczelni to czas tworzenia uniwersytetu otwartego i nowoczesnego, w którym naukowcy realizują badania na światowym poziomie, korzystając z bogatej bazy laboratoryjnej. Uczelnia stawia na kształcenie o charakterze interdyscyplinarnym oraz pogłębianie współpracy międzynarodowej.

    Dziś Uniwersytet Śląski, będąc największym ośrodkiem naukowym w regionie, dąży do wzmocnienia potencjału naukowo-badawczego, ciągłego rozbudowywania infrastruktury oraz wspiera procesy komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
25 IV

Zielone Czeki’2018 rozdane

LAUREACI KONKURSU ZIELONE CZEKI’2018 KATEGORIA: PROGRAMY I AKCJE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZYRODY: ZESPÓŁ W SKŁADZIE DR HAB. INŻ. STANISŁAW DUŻY I PROF. POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ RYSZARD FUCHS za organizowanie corocznie od 1996 roku konferencji proekologicznych oraz szkolenia, któr...

25 IV

Zebranie nauczycieli akademickich WNoZ

Szanowni Państwo, Zapraszam wszystkich nauczycieli akademickich WNoZ na zebranie, które odbędzie się w dniu 11 maja 2018 r. o godz. 11.00 w Auli. Tematyka spotkania poświęcona będzie sprawom naukowym Wydziału oraz informacji na temat polityki Władz Rektorskich dotyczącej...

25 IV

Godziny dziekańskie

Szanowni Państwo, W dniu 30.04.2018 r. (poniedziałek) zostają ogłoszone godziny dziekańskie. Z poważaniem Dziekan Prof. dr hab. Leszek Marynowski

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
UNIWERYTETU ŚLĄSKIEGO

Wydział Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Znajduje się w Sosnowcu przy ulicy Będzińskiej. Został utworzony w 1974 roku, a w roku 1997 uzyskał pełnię praw akademickich, czyli uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii i geologii.

Na Wydziale Nauk o Ziemi prowadzone są badania w dyscyplinach naukowych należących do dziedziny Nauk o Ziemi. Sprzyja to tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów badawczych podejmujących badania uznane w Polsce i na świecie za priorytetowe dla rozwoju cywilizacyjnego.