Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Œlšskie Laboratorium GIS
academicmobility ArcGIS Contemporary Trends in Geoscience wyszukiwarka map Biuro współpracy z gospodarką Polskie Konsorcjum Polarne

Aktualności

Wykłady z Kartografii na Zaproszenie Invited Lectures on Cartography

Serdecznie zapraszamy na wykład - KIERUNKI ROZWOJU I TRENDY WE WSPÓŁCZESNEJ KARTOGRAFII (Mapy fundamentalną częścią procesu poznania naszego świata), który wygłosi Jerzy Zieliński - wybitny kartograf, wieloletni pracownik Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Dnia 19 stycznia 2016 r., godz. 14.00

Aula (I piętro) Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Dodano: 17.01.2017

Grant Palaeontological Association dla naszego naukowca

Mgr Zuzanna Wawrzyniak z Katedry Paleontlogii i Stratygrafii, została laureatem Whitington Award przyznawanej co roku przez Palaeontological Association na projekty badawcze oparte o paleontologiczne kolekcje muzealne. Badania jednych z najstarszych roślin lądowych prowadzone będą w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.

Gatulujemy!

Dodano: 12.01.2017

Projekt BK: GRANTY na innowacyjne pomysły

Chcesz zmienić sytuację studentów i absolwentów na rynku pracy? Uwolnij swój potencjał i zdobądź grant w wysokości nawet 100 tys. złotych na realizację swojego nieszablonowego pomysłu! Przyjdź 13 stycznia 2017 r. na - ostatnie już - spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Inkubator Innowacji Społecznych. Czas na staż” i dowiedz się, jak to zrobić. więcej...

Dodano: 12.01.2017

Poślizg lądolodu nie tylko po iłach

Rozwój strumieni lodowych szybko wyprowadzających lód do strefy marginalnej lądolodów ułatwiały drobnoziarniste osady występujące w ich podłożu.

Jak wynika z ostatniej pracy Tomasza Salamona opublikowanej na łamach prestiżowego Quaternary Science Reviews, również podłoże zbudowane z osadów gruboziarnistych mogło w pewnych okolicznościach stwarzać warunki sprzyjające szybkiemu przepływowi lodu.

Badania glin lodowcowych zdeponowanych przez lądolód skandynawski na aluwialnych żwirach przedpola Karpat w czasie zlodowacenia elstery wykazały, że w stopie lądolodu utrzymywało się bardzo wysokie ciśnienie wody, pomimo gruboziarnistego charakteru osadów podścielających. Powodowało ono okresowe odspajanie lądolodu od podłoża i jego bazalny poślizg.

Kluczową rolę w tym przypadku odgrywała obecność słabo przepuszczalnych osadów poniżej żwirów oraz występowanie w strefie glacimarginalnej wieloletniej zmarzliny utrudniającej swobodny drenaż wód w kierunku przedpola lądolodu.

Głównym celem badań autora było określenie dynamiki lądolodu na obszarze o zróżnicowanej rzeźbie i budowie geologicznej przedpola gór. Studia te wpisują się w szeroki nurt badań lądolodów plejstoceńskich i związku ich rozwoju z klimatem. W dobie prognozowanych zmian klimatycznych, coraz wyraźniej zaznaczających się w funkcjonowaniu współczesnych systemów lodowcowych, stają się one szczególnie istotne.

Salamon, T., 2016. Subglacial conditions and Scandinavian Ice Sheet dynamics at the coarse-grained substratum of the fore-mountain area of southern Poland. Quaternary Science Reviews, 151: 72–87.

Dodano: 10.01.2017

Zostań wolontariuszem konferencji Narodowego Kongresu Nauki!

Zostań wolontariuszem konferencji Narodowego Kongresu Nauki w Katowicach! 26 i 27 stycznia 2017 r. Uniwersytet Śląski z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje konferencje programową w ramach Narodowego Kongresu Nauki pt. "Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej" więcej..,.

Dodano: 6.01.2017

Archiwum wiadomości

Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl