Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Œlšskie Laboratorium GIS
academicmobility ArcGIS Contemporary Trends in Geoscience wyszukiwarka map Biuro współpracy z gospodarką Polskie Konsorcjum Polarne
  • rekrutacja 2017/2018

 
Aktualności

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Geografii Ekonomicznej więcej....

Dodano: 19.07.2017

Szanowni Państwo

Informuję, że z uwagi na wymianę central telefonicznych połączenia skrócona zaczynające się na 91X zostały zlikwidowane. PO wdrożeniu całego nowego systemu zostanie stworzony nowy system wybierania wewnętrznego. Na dzień dzisiejszy połączenia należy wykonywać przez np. 032 359 2000

Z poważaniem, mgr inż. Grzegorz Parzoch

Dodano: 19.07.2017

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem prac mających na celu modernizację infrastruktury telefonicznej w dniach od 4 lipca do 31 sierpnia 2017 roku mogą występować chwilowe przerwy w łączności telefonicznej we wszystkich budynkach Uniwersytetu Śląskiego. Prace będą prowadzone w ten sposób, aby niedostępność usług telefonicznych w godzinach 8.00-16.00 była możliwie najmniejsza. Ewentualne problemy z łącznością telefoniczną bardzo proszę zgłaszać pracownikom Sekcji Teletechnicznej.

Z poważaniem, Marcin Serweciński

Dodano: 13.07.2017

Grant INTERACT przyznany pracownikowi WNoZ

Dr Magdalena Opała-Owczarek z Katedry Klimatologii uzyskała finansowanie grantu “Growth-ring record of modern extreme weather phenomena in the Low Arctic (REACT)” w ramach programu INTERACT - International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic ze środków Unii Europejskiej (European Commission HORIZON 2020).

Kierowane przez nią badania będą dotyczyły wpływu ekstremalnych zjawisk meteorologicznych na roślinność tundrową w rejonie Niskiej Arktyki. W bieżącym roku zaplanowane są badania terenowe oparte o infrastrukturę stacji badawczych Rif Field Station w północnej Islandii (https://rifresearch.is) oraz CEN Whapmagoostui-Kuujjuarapik Research Station

()http://www.cen.ulaval.ca/en/page.aspx?lien=stationkuujjuarapik położonej na wschodnim wybrzeżu Zatoki Hudsona w Kanadzie.

Przebieg prac badawczych można śledzić na blogu: https://arcticresearch.wordpress.com/category/blogs-from-the-field/reaction-of-arctic-plants-along-dendro-transect-iceland-canada/

Dodano: 4.07.2017

Nowe związki organiczne, poliaromatyczne pochodne benzohopanów i diaromatyczne 23- oraz 24-norbenzohopany z dolnojurasjkich "warstw blanowickich"

Na łamach czasopisma Energy & Fuels ukazał się artykuł opublikowany przez mgr. Macieja Rybickiego (doktorant na WNoZ UŚ), prof. UŚ dr. hab. Leszka Marynowskiego (pracownik WNoZ UŚ) oraz prof. Berndta R.T. Simoneita (Oregon State University), pt. Benzohopane Series, Their Novel Di-, Tri-, and Tetraaromatic Derivatives, and Diaromatic 23- and 24-Norbenzohopanes from the Lower Jurassic Blanowice Formation, Southern Poland".

W utworach “warstw blanowickich” stwierdzono występowanie dwudziestu jeden nowych, nieopisywanych wcześniej w literaturze związków organicznych, w tym siedemnastu dwu-, trój-, oraz tetraaromatycznych pochodnych związków z grupy benzohopanów cyklizowanych w pozycjach C-16 oraz C-20, a także czterech diaromatycznych 23- oraz 24-norbenzohopanów. Przedstawiono ich widma mas, możliwe struktury oraz ich ścieżkę powstawania. Różnorodność dystrybucji pochodnych benzohopanów w utworach „warstw blanowickich” ujawniła różnice w stopniu biodegradacji poszczególnych próbek. Z poczynionych obserwacji wynika, że dwu-, trój- i tetraaromatyczne pochodne benzohopanów cyklizowanych w pozycji C-16 mogą być bardziej odporne na biodegradację niż pozostałe benzohopany.

Opublikowana w Energy & Fuels praca stanowi część rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Rybickiego http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.energyfuels.6b03154

Dodano: 3.07.2017

Wyjazd do Krasiejowa

9 czerwca br. grupa studentów i pracowników naszego Wydziału wraz z osobami towarzyszącymi udała się do Parku Nauki i Rozrywki JuraPark w Krasiejowie.

Była to forma wykładu plenerowego, dzięki któremu studenci mogli uzupełnić wiedzę z zakresu historii ewolucji życia na Ziemi. Po kompleksie oprowadzał dr Andrzej Boczarowski – wykładowca z WNoZ UŚ. W przyswojeniu wiedzy pomogły eksponaty– rekonstrukcje dinozaurów w skali 1:1 oraz nowoczesna, trójwymiarowa technologia w postaci Tunelu Czasu i Kapsuły Czasu.

Dzięki nim odwiedzający „przenieśli się” w czasy prehistoryczne. Ważnym punktem programu wyjazdu było czynne stanowisko paleontologiczne, w którym kryją się jeszcze nieodsłonięte szczątki dawnych organizmów.

Organizator wyjazdu – Studenckie Koło Naukowe Geografów UŚ dziękuje Panu dr Andrzejowi Boczarowskiemu za miłe przyjęcie i oprowadzenie po terenie Parku, a Panu Dziekanowi za udzielenie pozwolenia na wyjazd i finansowe wsparcie. Uczestnicy mają nadzieję na możliwość zorganizowania kolejnej edycji wyjazdu „Śladami dinozaurów” w nieodległej przyszłości.

Dodano: 29.06.2017

Konkursy ze środków KNOW

Uprzejmie informujemy że w okresie: od 2017-06-21 00:00:00 do 2017-07-20 23:59:59 zostają otwarte w ramach wsparcia finansowego Centrum Studiów Polarnych – Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) konkursy zatytułowane: Wszelkie informacje na temat konkursów można uzyskać na stronie - http://www.polarknow.us.edu.pl/Komisje/

Dodano: 21.06.2017

Archiwum wiadomości

Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl