Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Œlšskie Laboratorium GIS
academicmobility ArcGIS Contemporary Trends in Geoscience wyszukiwarka map Biuro współpracy z gospodarką Polskie Konsorcjum Polarne
  • rekrutacja 2016/2017
  • Kierunki studiów

 Aktualności

Szkolenie ARK: "Przywództwo"

Charyzma czy umiejętności - co decyduje o skutecznym przywództwie? I jaka jest różnica pomiędzy "kierownikiem" a "przywódcą"? Odpowiedzi na te pytania poznasz 24 sierpnia 2016 r. podczas szkolenia "Przywództwo" więcej.

Dodano: 16.08.2016

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. naboru informuje, że są jeszcze wolne miejsca na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunkach:

Zapraszamy!

Dodano: 27.07.2016

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Geografii Fizycznej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach więcej..

Dodano: 16.08.2016

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Przewodniczący Centrum Studiów Polarnych (KNOW) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłaszają konkurs otwarty na stanowisko adiunkta (Post – doc) w Centrum Studiów Polarnych Uniwersytetu Śląskiego.

Konkurs jest adresowany do najwybitniejszych młodych naukowców, którzy stopień doktora nauk o Ziemi, nauk ścisłych lub pokrewnych uzyskali za granicą, nie wcześniej niż w 2013 roku, na podstawie rozprawy lub osiągnięć naukowych opublikowanych w języku angielskim.

Opis zadań: Termin składania dokumentów: 31.08.2016 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE dostępne są w dokumentach: wersja polska, english version

Dodano: 21.07.2016

Wydział Nauk o Ziemi wraz z Wydziałem Nauk Społecznych uruchomił nowy kierunek studiów Turystyka.

Kształcenie będzie odbywało się w systemie dwuletnich studiów drugiego stopnia. Zakładane efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych duży nacisk kładą na ich praktycznie wykorzystane przez absolwentów. Kierunek będzie prowadził współpracę z licznymi podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami administracji regionalnej. Oferowane na kierunku Turystyka ćwiczenia terenowe oraz praktyki zawodowe są ważną formą współpracy z gospodarką, która w sferze dydaktyki podniesie poziom przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy. Wszechstronność i interdyscyplinarność wykształcenia zwiększają szanse absolwenta na znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia.

Przygotowany międzyobszarowy program studiów będzie odnosił się do zasad podniesienia jakości badań naukowych do poziomu światowego. Będzie to realizowane dzięki prowadzeniu badań w nawiązaniu do światowych trendów rozwojowych z branży turystycznej przez podejmowanie tematów istotnych dla naukowego poznania, a także ważnych społecznie i gospodarczo. Ten interdyscyplinarny kierunek będzie łączył badania z obszaru nauk przyrodniczych ze społecznymi i humanistycznymi. Znaczącą rolę będzie zajmowała organizacja działań mających na celu promocję działalności badawczej.

Kierunek jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy w nowej rzeczywistości, w której turystyka jest prężnie rozwijającym się sektorem gospodarki, a nowe rodzaje turystyki jak np. turystyka poprzemysłowa gromadzą znaczącą liczbę odwiedzających. Podejmowanie współpracy z gospodarką stanowi odpowiedź na światowy trend praktycznego stosowania wiedzy. Oferta dydaktyczna studiów na kierunku Turystyka będzie ulegać ciągłej aktualizacji by stanowić interesującą propozycję dla studentów.

Szczegóły na stronie kierunku - http://www.turystyka.us.edu.pl/

Dodano: 30.05.2016

Archiwum wiadomości

Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl