Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
academicmobility ArcGIS Contemporary Trends in Geoscience Biuro współpracy z gospodarką Telewizja UŚ

Aktualności

Szanowni Państwo
Pracownicy WNoZ,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19.02.2016 roku (piątek) w godzinach od 08.30 do 11.00 w Dziekanacie p.117 będą wydawane druki rozliczeń za rok ubiegły - PIT 2015.

Dodano: 12.02.2016

Warsztaty BK: "Animator czasu wolnego"

Firma Animator, współpracująca z największymi touroperatorami w Polsce i za granicą, zaprasza do udziału w warsztatach „Animacja czasu wolnego”. Szkolenie odbędzie się 22 lutego 2016 r. w godz. 10.00 - 13.00 w sali 133 w rektoracie (Studencka Strefa Aktywności) przy ul. Bankowej 12 w Katowicach. Szczegóły http://bk.us.edu.pl/warsztaty-bk-animator-czasu-wolnego-0

Dodano: 11.02.2016

Ogłaszamy konkurs na naukowe stypendia specjalne „EOPG-KNOW” dla studentów studiów magisterskich drugiego stopnia na kierunku geografia, specjalności Eksploracja Obszarów Polarnych i Górskich prowadzonej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na rok akademicki 2015/2016. Termin składania dokumentów mija 17 lutego 2016 r. Szczegóły na stronie Centrum Studiów Polarnych: http://www.polarknow.us.edu.pl/eopg/

Dodano: 11.02.2016

INTERDYSCYPLINARNE SEMINARIUM

Zapraszamy do wzięcia udziału w Interdyscyplinarnym Seminarium pt. „Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi”, organizowanym przez Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Studiów Polarnych (KNOW) oraz Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, w dniu 10 czerwca 2016r. na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu. Szczegóły na stronie internetowej: zasobyziemi.us.edu.pl

Dodano: 4.02.2016

Stypendia Rządu Francuskiego (BGF)

Pragniemy przypomnieć, że wnioski o przyznanie stypendium Rządu Francuskiego (BGF) na rok akademicki 2016-2017 można składać do 4 marca 2016 roku.

Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) finansują i ułatwiają pobyt we Francji wybitnym polskim studentom. Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską.

Broszura z opisem programów

Dodano: 1.02.2016

Rozkwit sinic w płytkowodnych morskich środowiskach z Gór Świętokrzyskich jako zapis następstwa kryzysu biotycznego na pograniczu fran–famen

Pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi dr Michał Rakociński oraz prof. dr hab. Grzegorz Racki opisali masowe nagromadzenie struktur mikrobialnych występujących w płytkomorskich wapieniach najniższego famenu (górny dewon) z Gór Świętokrzyskich. Tego typu powrót anachronicznych litofacji i rozkwit budowli mikrobialnych w miejsce raf z Metazoa jest znany z wielu innych interwałów pokryzysowych, szczególnie licznie dokumentowany z pogranicza perm–trias oraz w mniejszym stopniu z późnego ordowiku, granicy trias–jura oraz kreda–paleogen. Opisywane znalezisko stanowi pierwszy zapis wzmożonej aktywności mikrobialnej po granicy F/F z płytkowodnych środowisk w polskiej część południowego szelfu Laurussii i potwierdza jego globalny zasięg.

Niniejsza praca została opublikowana w styczniowym numerze czasopisma Global and Planetary Change.

Źródło: http://ac.els-cdn.com

Dodano: 1.02.2016

Konkurs na projekty badawcze dla młodych naukowców i doktorantów 2016

W dniu 18.01.2016 uruchomiony zostaje nabór wniosków w ramach wewnętrznego konkursu na projekty badawcze finansowane z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w zakresie nauk o Ziemi na naszym Wydziale.

Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie w Wydziałowej Pracowni Obsługi Dydaktyki i Prac Badawczych do 15 lutego 2016 do godziny 15.00. Wyniki kwalifikacji wniosków (listy rankingowe) oraz decyzje o finansowaniu projektów zostaną przekazane uczestnikom konkursu po otrzymaniu przez Wydział dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Regulamin konkursu oraz wzór wniosku aplikacyjnego znajduje się w zakładce http://www.wnoz.us.edu.pl/formularze.php.

Dodano: 18.01.2016

Archiwum wiadomości

Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl