• Zaprezentuj się podczas Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE 2019!


    Termin zgłoszeń upływa 31 października.

    Organizatorzy Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE 2019 zapraszają wystawców, prelegentów, prowadzących warsztaty oraz wszystkich zainteresowanych popularyzacją nauki do udziału w największym wydarzeniu naukowym w południowej Polsce. Chęć zaprezentowania swoich aktywności naukowych można zgłaszać jeszcze do 31 października 2018 r..

    Szczegóły na stronie http://www.slaskifestiwalnauki.pl/
17 X

XXV Międzynarodowa Szkoła Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych

W dniach 17-19 października 2018 r. w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu k. Pilicy odbędzie się jubileuszowa, 25 edycja Międzynarodowej Szkoły Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych. Szkoła na stałe wpisana została do kalend...

16 X

ZEBRANIE NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI

Dnia 30.10.2018 r. o godz. 10.00 w sali 123 (Romera) odbędzie się zebranie naukowe, na które zapraszamy Członków Społeczności Akademickiej Wydziału. W programie zebrania jest wystąpienie: dr Marii Fajer pt. „Antropogeniczne i naturalne zmiany koryt i den dolin rzec...

21 IX

Światowa Konferencja Klimatyczna

Studentów Wydziału Nauk o Ziemi, ale także innych Wydziałów i Uczelni zapraszamy do uczestnictwa w Światowej Konferencji Klimatycznej ONZ - COP24, która odbędzie się w dniach 3-14 grudnia 2018 r.  w Katowicach. Istnieje możliwość współpracy przy organizacji bardzo zróżnicowane...

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
UNIWERYTETU ŚLĄSKIEGO

Wydział Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Znajduje się w Sosnowcu przy ulicy Będzińskiej. Został utworzony w 1974 roku, a w roku 1997 uzyskał pełnię praw akademickich, czyli uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii i geologii.

Na Wydziale Nauk o Ziemi prowadzone są badania w dyscyplinach naukowych należących do dziedziny Nauk o Ziemi. Sprzyja to tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów badawczych podejmujących badania uznane w Polsce i na świecie za priorytetowe dla rozwoju cywilizacyjnego.