• Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

09 IX

Konkurs fotograficzny „Geologia w obiektywie”

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Geologia w obiektywie” Konkurs ma celu rozwój wiedzy o geologii i wzrost świadomości bogactwa geologicznego Polski. Prace można zgłaszać w trzech kategoriach: Geologia w polskim krajobrazie, Polskie stanowiska geologi...

03 VIII

III konkurs w ramach Przedsięwzięcia TANGO 3

  III konkurs w ramach Przedsięwzięcia TANGO 3 INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA WNIOSKODAWCÓW   Terminy: Nabór wniosków prowadzony od 14 czerwca 2018r. do 21 września 2018r.   Indywidualne konsultacje: W związku z naborem wniosków Biuro Współpracy ...

03 VIII

Po wymieraniu późnopermskim szkieletowe budowle organiczne tworzyły się najwcześniej na obszarze dzisiejszej Grenlandii

Po wymieraniu późnopermskim szkieletowe budowle organiczne tworzyły się najwcześniej na obszarze dzisiejszej Grenlandii   Jedną z najbardziej charakterystycznych cech środowiska morskiego tuż po największym masowym wymieraniu z końca permu, było globalne rozprzestrz...

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
UNIWERYTETU ŚLĄSKIEGO

Wydział Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Znajduje się w Sosnowcu przy ulicy Będzińskiej. Został utworzony w 1974 roku, a w roku 1997 uzyskał pełnię praw akademickich, czyli uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii i geologii.

Na Wydziale Nauk o Ziemi prowadzone są badania w dyscyplinach naukowych należących do dziedziny Nauk o Ziemi. Sprzyja to tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów badawczych podejmujących badania uznane w Polsce i na świecie za priorytetowe dla rozwoju cywilizacyjnego.