• W roku akademickim 2017/2018 Uniwersytet Śląski obchodzi 50-lecie istnienia oraz działalności naukowej i dydaktycznej, a także pracy na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego.

    Pięćdziesiąt lat funkcjonowania uczelni to czas tworzenia uniwersytetu otwartego i nowoczesnego, w którym naukowcy realizują badania na światowym poziomie, korzystając z bogatej bazy laboratoryjnej. Uczelnia stawia na kształcenie o charakterze interdyscyplinarnym oraz pogłębianie współpracy międzynarodowej.

    Dziś Uniwersytet Śląski, będąc największym ośrodkiem naukowym w regionie, dąży do wzmocnienia potencjału naukowo-badawczego, ciągłego rozbudowywania infrastruktury oraz wspiera procesy komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
12 II

X edycja konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

Szanowni Państwo, Zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w X edycji konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Wyróżnienie obejmujące działalność od rozpoczęcia studiów, są przyznawane za osiągnięcia i realizację inicjatyw w następujących dziedzinach dział...

09 II

XLIV Olimpiada Geograficzna

10 i 11 lutego 2018 r. na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu odbędą się zawody II stopnia (okręgowe) XLIV Olimpiady Geograficznej. 97 młodych pasjonatów geografii – uczniów 39 szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego będzie miało okazję sprawdzić swoją wiedzę geografi...

30 I

Artykuł studentów naszego Wydziału w Przeglądzie Geologicznym

W najnowszym numerze Przeglądu Geologicznego (2018-01) tom 66 ukazał się artykuł studentów naszego Wydziału, członków Studenckiego Koła Naukowego Geofizyków PREM, którzy w roku 2016 przeprowadzili prace geofizyczne na ternie gminy Łuków i Gołaszyn. Badania wykonane zostały pod...

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
UNIWERYTETU ŚLĄSKIEGO

Wydział Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Znajduje się w Sosnowcu przy ulicy Będzińskiej. Został utworzony w 1974 roku, a w roku 1997 uzyskał pełnię praw akademickich, czyli uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii i geologii.

Na Wydziale Nauk o Ziemi prowadzone są badania w dyscyplinach naukowych należących do dziedziny Nauk o Ziemi. Sprzyja to tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów badawczych podejmujących badania uznane w Polsce i na świecie za priorytetowe dla rozwoju cywilizacyjnego.