Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu ¦l±skiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Śląskie Laboratorium GIS
academicmobility ArcGIS Contemporary Trends in Geoscience wyszukiwarka map Biuro współpracy z gospodark± Polskie Konsorcjum Polarne

Aktualno¶ci

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do lektury artykułu, który ukazał się w najnowszym numerze prestiżowego czasopisma Nature. Artykuł prezentuje spojrzenie na kondycję polskiej nauki z perspektywy zagranicznych uczonych i możliwo¶ci ich zatrudniania w jednostkach naukowych.

http://www.nature.com/naturejobs/2017/170223/pdf/nj7642-507a.pdf

Z poważaniem,
Władze Dziekańskie WNoZ U¦

Dodano: 23.02.2017

W ostatnim numerze Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology ukazał się artykuł autorstwa pracowników (prof. E. Głuchowskiego, prof. U¦ M. Salamona, mgr T. Brachańca) oraz absolwentów (dr M. Łukowiak, dr P. Gorzelaka) Wydziału Nauk o Ziemi zatytułowany:

Skeletal microstructure of uintacrinoid crinoids and inferences about their mode of life.

Dr M. Łukowiak i dr P. Gorzelak s± obecnie pracownikami Instytutu Paleobiologii PAN w Warszawie.

Przedmiotem pracy stała się grupa enigmatycznych kredowych liliowców (uintakrynidów), których tryb życia od lat budził wiele kontrowersji. Badania z zastosowaniem zaawansowanych metod instrumentalnych pozwoliły po raz pierwszy scharakteryzować mikrostrukturę szkieletu tych liliowców. Wyniki badań rzuciły nowe ¶wiatło na sposób życia uintakrynidów. Okazuję się, że budowa mikrostrukturalna tych liliowców do złudzenia przypomina t± spotykan± u dzisiejszych bentonicznych liliowców i różni się znacz±co od tej spotykanej u form nektonicznych i pseudoplanktonicznych. Odkrycie to uprawdopodabnia hipotezę, że uintakrynidy prowadziły bentoniczny tryb życia.

Szczegóły: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018216306642

Dodano: 21.02.2017

Warsztaty BK: "Think outside the box – warsztaty kreatywne"

Czujesz, że masz pokłady kreatywno¶ci w sobie, które chciałby¶ rozwin±ć? Zapraszamy na warsztaty „Think outside the box – warsztaty kreatywne”, które odbęd± się w Biurze Karier już 27 lutego br. więcej...

Dodano: 21.02.2017

Różnorodno¶ć biologiczna Oceanu Południowego

Centrum Studiów Polarnych serdecznie zaprasza na wykład: “Różnorodno¶ć biologiczna Oceanu Południowego”, który wygłosi Prof. dr hab. Krzysztof Jażdżewski z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Wydziału Biologii i Ochrony ¦rodowiska Uniwersytetu Łódzkiego, w dniu 21 lutego 2017 r., o godz. 11.00 w sali 128 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu ¦l±skiego, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec.

Dodano: 20.02.2017

Konkursy ze ¶rodków KNOW

Uprzejmie informujemy że w okresie: od 2017-02-21 00:00:00 do 2017-03-20 23:59:59 zostaj± otwarte w ramach wsparcia finansowego Centrum Studiów Polarnych – Krajowego Naukowego O¶rodka Wiod±cego (KNOW) konkursy: Wszelkie informacje na temat konkursów można uzyskać na stronie - http://www.polarknow.us.edu.pl/Komisje/

Dodano: 15.02.2017

Jakie tajemnice kryj± tysi±cletnie drzewa z Tadżykistanu?

W zwi±zku z globalnymi zmianami ¶rodowiska badania warunków klimatycznych ostatniego tysi±clecia zaliczane s± do najistotniejszych problemów badawczych w ostatnich latach.

W najnowszym numerze prestiżowego czasopisma Dendrochronologia ukazała się publikacja pracowników Wydziału Nauk o Ziemi (dr Magdaleny Opały, prof. dr. hab. Tadeusza NiedĽwiedzia, prof. U¦ dr. hab. Oimahmada Rahmonova, dr Łukasza Małarzewskiego oraz absolwenta U¦ dr hab. Piotra Owczarka, obecnie Uniwersytet Wrocławski) dotycz±ca badań dendroklimatycznych prowadzonych w Tadżykistanie więcej...

Dodano: 14.02.2017

XLIII Olimpiada Geograficzna na Wydziale Nauk o Ziemi U¦ w Sosnowcu

Wyniki: http://ptg.wnoz.us.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=85

Dodano: 13.02.2017

Centrum Studiów Polarnych serdecznie zaprasza na wykład:

“History, Development and Main Actors of International Polar Research”

który wygłosi Dr. Volker Rachold – Head, German Arctic Office Alfred Wegener Institute, Helmholtz Center for Polar and Marine Research (AWI), Potsdam, Germany, w dniu 20 lutego 2017 r., o godz. 10.00 w sali 123 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu ¦l±skiego, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec. (abstrakt)

Dodano: 9.02.2017

Uprzejmie informujemy, iż dnia 21.02.2017 roku (wtorek) w godzinach od 09.00 do 11.00 w Dziekanacie p.117 będ± wydawane druki rozliczeń za rok ubiegły - PIT 2016.

Dodano: 9.02.2017

Konkursy ze ¶rodków KNOW

Uprzejmie informujemy że w okresie: od 2017-02-15 00:00:00 do 2017-03-15 23:59:59 zostaje otwarty w ramach wsparcia finansowego Centrum Studiów Polarnych – Krajowego Naukowego O¶rodka Wiod±cego (KNOW) konkurs: Wszelkie informacje na temat konkursów można uzyskać na stronie - http://www.polarknow.us.edu.pl/Komisje/

Dodano: 9.02.2017

Archiwum wiadomo¶ci

Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl