• Zapraszamy do zapoznania się z opublikowaną właśnie strona internetową, przedstawiającą zmiany jakie nastąpią na Uniwersytecie Śląskim wraz z rozpoczynającym się rokiem akademickim 2019/2020

    https://www.zmiany.us.edu.pl/
08 X

Godziny dziekańskie

W związku z Inauguracją roku akademickiego 2019/2020 w Kampusie w Sosnowcu Pan Dziekan Prof. dr hab. Leszek Marynowski ogłasza godziny dziekańskie w dniu 10 października 2019 r. od godziny 8:00 do 15:15.

02 X

Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska

Uprzejmie zapraszamy na inaugurację Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej w dniu 18 października 2019 r. o godzinie 11:00 w międzywydziałowej Auli.

30 IX

ZAPROSZENIE NA INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego Dziekan Wydziału Humanistycznego Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych Dziekan Wydzia...

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
UNIWERYTETU ŚLĄSKIEGO

Wydział Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Znajduje się w Sosnowcu przy ulicy Będzińskiej. Został utworzony w 1974 roku, a w roku 1997 uzyskał pełnię praw akademickich, czyli uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii i geologii.

Na Wydziale Nauk o Ziemi prowadzone są badania w dyscyplinach naukowych należących do dziedziny Nauk o Ziemi. Sprzyja to tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów badawczych podejmujących badania uznane w Polsce i na świecie za priorytetowe dla rozwoju cywilizacyjnego.