Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu ¦l±skiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Śląskie Laboratorium GIS
academicmobility ArcGIS Contemporary Trends in Geoscience wyszukiwarka map Biuro współpracy z gospodark± Polskie Konsorcjum Polarne
  • rekrutacja 2016/2017
  • Kierunki studiów

 Aktualno¶ci

W zwi±zku z XLIX uroczyst± inauguracj± roku akademickiego 2016/2017 w Uniwersytecie ¦l±skim w Katowicach, 3 paĽdziernika 2016r.zostaje ustalony Dniem Rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dodano: 23.09.2016

DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU NAUK o ZIEMI UNIWERSYTETU ¦LˇSKIEGO

maj± zaszczyt zaprosić

na Uroczyst± Inaugurację
Roku Akademickiego 2016/2017
43. w historii Wydziału Nauk o Ziemi

która odbędzie się w dniu 4 paĽdziernika 2016 roku
o godzinie 11.00
w Międzywydziałowej Auli
przy Wydziale Nauk o Ziemi, ul. Będzińska 60

Wykład inauguracyjny pt.: „Historia geografii piwa”
wygłosi Dr hab. Marzena Lamparska

Uprzejmie prosimy Studentów I-szych lat studiów o przybycie na godz. 10.30

Dodano: 23.09.2016

Stypendia POLAR-KNOW w roku akademickim 2016/2017

Ogłaszamy konkurs na naukowe stypendia specjalne „Polar-KNOW” dla doktorantów ¶rodowiskowych Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych III stopnia oraz dla doktorantów II, III i IV roku z Wydziału Nauk o Ziemi U¦ o ile przygotowuj± pracę doktorsk± w zakresie zagadnień polarnych, ewentualnie wykorzystuj±c± specjalistyczn± metodykę mog±c± mieć zastosowanie dla lepszego zbadania ¶rodowiska polarnych obszarów Ziemi. Stypendia przyznawane będ± na rok akademicki 2016/2017. Szczegółowe informacje znajd± Państwo na naszej stronie w zakładce Stypendia „POLAR-Know”.
http://www.polarknow.us.edu.pl/stypendia-polar-know/

Dodano: 23.09.2016

Rektor Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Klimatologii na Wydziale Nauk o ZIemi więcej...

Dodano: 19.09.2016

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu ¦l±skiego ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Geografii Ekonomicznej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach więcej..

Dodano: 9.09.2016

- ADAPCIAK 2016 -

Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu ¦l±skiego wraz z EGEA Katowice pragn± zaprosić nowych, pierwszorocznych studentów Wydziału Nauk o Ziemi, a szczególnie z kierunków – geografia oraz inżynieria zagrożeń ¶rodowiskowych - na ADAPCIAK 2016!

To ¶wietny czas na wspóln± integrację w górskim klimacie jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego oraz zdobycie cennych informacji o tym jak odnaleĽć się w ¶rodowisku akademickim naszego wydziału.

Więcej informacji:

-> https://www.facebook.com/events/1175626712491694/
-> https://www.facebook.com/skng.wnoz/
-> https://www.facebook.com/EGEAKatowice/


Kontakt:
justaaa96@gmail.com

Dodano: 5.09.2016

Archiwum wiadomo¶ci

Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl