• W roku akademickim 2017/2018 Uniwersytet Śląski obchodzi 50-lecie istnienia oraz działalności naukowej i dydaktycznej, a także pracy na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego.

    Pięćdziesiąt lat funkcjonowania uczelni to czas tworzenia uniwersytetu otwartego i nowoczesnego, w którym naukowcy realizują badania na światowym poziomie, korzystając z bogatej bazy laboratoryjnej. Uczelnia stawia na kształcenie o charakterze interdyscyplinarnym oraz pogłębianie współpracy międzynarodowej.

    Dziś Uniwersytet Śląski, będąc największym ośrodkiem naukowym w regionie, dąży do wzmocnienia potencjału naukowo-badawczego, ciągłego rozbudowywania infrastruktury oraz wspiera procesy komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
19 IV

Cykl wykładów dr Hrachuhi Galstyan

W dniach 24 – 26 kwietnia 2018 roku na WNoZ odbędzie się cykl wykładów dr  Hrachuhi Galstyan (Państwowy Uniwersytet w Erywaniu, Armenia) Tuesday, April 24, 2018 (10:00 – 12:00, room 001) The impact of climate change on the different sectors of economy in the world and...

19 IV

REGIONALNY ZJAZD GEOGRAFÓW

W ramach obchodów ROKU POLSKIEJ GEOGRAFII w dniach 28-30 września 2018 r. na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu zostanie zorganizowany REGIONALNY ZJAZD GEOGRAFÓW \"Geografia wobec wyzwań regionalnych i globalnych\". Przy okazji Zjazdu, 29 września br. na WNoZ UŚ odbędzie ...

19 IV

Geochronology – the ‘art’ of dating geo-materials and –processes

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na cykl wykładów: Geochronology - the ‘art’ of dating geo-materials and –processes, prowadzonych przez Prof. Ursa Klötzli (GeoCosmoChronology, Department of Lithospheric Research, University of Vienna) więcej informacji...

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
UNIWERYTETU ŚLĄSKIEGO

Wydział Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Znajduje się w Sosnowcu przy ulicy Będzińskiej. Został utworzony w 1974 roku, a w roku 1997 uzyskał pełnię praw akademickich, czyli uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii i geologii.

Na Wydziale Nauk o Ziemi prowadzone są badania w dyscyplinach naukowych należących do dziedziny Nauk o Ziemi. Sprzyja to tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów badawczych podejmujących badania uznane w Polsce i na świecie za priorytetowe dla rozwoju cywilizacyjnego.