Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu ¦l±skiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW

szlifiernia
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
ArcGIS Samorz±d studencki WNoZ na facebook Biuro współpracy z gospodark± Telewizja U¦

Aktualno¶ci

Targi kariery już 5 marca na Uniwersytecie ¦l±skim!

Już 5 marca 2015 r. w godz. 10:00 - 15:00, na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu ¦l±skiego w Sosnowcu odbęd± się III ¦l±skie Targi Kariery 2015!

Pierwsza i druga edycja wydarzenia spotkała się z dużym odzewem ze strony studentów i absolwentów naszej oraz innych ¶l±skich uczelni, dlatego też w 2015 roku Biuro Karier U¦ i HRM Insitute ponownie umożliwiaj± zainteresowanym osobom poznanie ofert najbardziej prestiżowych pracodawców więcej...

Dodano: 26.02.2015


Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach przyst±pił do ¦l±skiego Klastra Kultury, Turystyki i Rekreacji. Ze strony uczelni koordynatorami współpracy s±: dr Jolanta Pełka-Go¶ciniak i dr Grzegorz Jankowski z Wydziału Nauk o Ziemi oraz przedstawiciele Biura Współpracy z Gospodark± U¦ więcej....

Dodano: 23.02.2015

Konkurs na projekty badawcze dla młodych naukowców i doktorantów 2015

W dniu 10.02.2015 uruchomiony zostaje nabór wniosków w ramach wewnętrznego konkursu na projekty badawcze finansowane z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w zakresie nauk o Ziemi na naszym Wydziale.

Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie w Wydziałowej Pracowni Obsługi Dydaktyki i Prac Badawczych do 10 marca 2015 do godziny 15.00. Wyniki kwalifikacji wniosków (listy rankingowe) zostan± ogłoszone do końca marca 2015, natomiast decyzja o finansowaniu projektów nast±pi po otrzymaniu przez Wydział dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Regulamin konkursu oraz wzór wniosku aplikacyjnego znajduje się w zakładce http://www.wnoz.us.edu.pl/formularze.php.

Dodano: 9.02.2015

Archiwum wiadomo¶ci

Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl