Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Œlšskie Laboratorium GIS
academicmobility ArcGIS Contemporary Trends in Geoscience wyszukiwarka map Biuro współpracy z gospodarką Polskie Konsorcjum Polarne

Aktualności

Studenci WNoZ (II i III roku lic. oraz II roku MU)

Od 21 marca 2017 rozpoczyna się nabór wniosków finansowanych z projektu GeoHazardSilesia do odbycia krajowej wizyty studyjnej „Surowce mineralne i zasoby przyrody ożywionej dla gospodarki” Istnieje możliwość zrealizowania w 2017r. małego projektu, wizyty w zakładzie górniczym lub innej firmie związanej z gospodarowaniem zasobami przyrody (surowcami, wodą, powietrzem, lasami, krajobrazem itp.). Zadania można realizować w grupach (najmniej 5 osób, najwięcej 10 osób – w sumie 30 studentów).

Wyjazdy 5 dniowe (4 noclegi) z projektu zapewnione finansowanie: noclegów, wyżywienia, transportu, ubezpieczenia.

Wyjazdy mogą być realizowane przez inicjatywne grupy studentów rekrutujących się z różnych kierunków studiów na WNoZ, kół naukowych, samorządu studenckiego. W czasie wyjazdu można realizować badania, zbierać dodatkowe materiały przydatne do realizacji pracy lic. lub magisterskiej, zapoznawać się ze specyfiką działalności danej firmy, uzupełnić wiedzę o nie uwzględniane w programie studiów aspekty praktyczne.

Dla sprawnej organizacji zadania konieczne jest aby grupa posiadała opiekuna, pracownika lub doktoranta WNoZ, który będzie odpowiedzialny za merytoryczną część realizacji wizyty studyjnej dla danej grupy. Konieczne jest nawiązanie współpracy z przemysłem (opiekun lub opiekunowie ze strony „przemysłu” mogą otrzymać wynagrodzenie z projektu za prowadzenie zajęć, konsultacji itp.)

Koordynator projektu dr hab. prof. UŚ Jerzy Cabała

info na: www.geohazardsilesia.us.edu.pl

Dodano: 24.03.2017

Rusza nabór do IX edycji Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach!

Drodzy Studenci, drogie Studentki!

Jak co roku zbliża się czas na pochwalenie się swoją wyjątkowością, błyśnięcie osiągnięciami i stanięcie w szranki po najważniejszą nagrodę naszej uczelni – Wyróżnienie JM Rektora UŚ! Choć tradycyjnie przyznajemy wyróżnienia w konkretnych kategoriach, to chcemy, byście zgłaszali całą paletę swoich dokonań, a nie tylko wycinek pasujący do zadeklarowanego, „wyróżniającego się obszaru”.

Jeśli więc posiadasz osiągnięcia na gruncie: naukowym, popularnonaukowym, sportowym, artystycznym, kulturalnym, społecznym

to nie zwlekaj tylko wejdź na stronę wyroznienia.us.edu.pl i zgłoś swój udział w konkursie!

Termin przyjmowania wniosków na WNoZ - 10.04.2017 r.

Miejsce składania:

Dodano: 13.03.2017

W styczniowym numerze Applied Geochemistry ukazał się artykuł pracowników Wydziału Nauk o Ziemi (dr Sabiny Jakóbczyk-Karpierz, dr. Sławomira Sitka i prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka) opublikowany wspólnie z profesorem Rasusem Jakobsenem z Geological Survey of Denmark and Greenland, pt:

Geochemical and isotopic study to determine sources and processes affecting nitrate and sulphate in groundwater influenced by intensive human activity - carbonate aquifer Gliwice (southern Poland)

W artykule przedstawiono wyniki badań nad źródłem azotanów i siarczanów w wodach podziemnych zbiornika gliwickiego opartych na badaniach izotopowych, znacznikowych i modelowaniu geochemicznym. Zastosowanie szerokiego spektrum narzędzi pozwoliło m.in. na wskazanie zanieczyszczeń pochodzenia miejsko-przemysłowego oraz tych, których prawdopodobnym źródłem są nawozy rolnicze. Ponadto zinterpretowano główne procesy, którym podlegają siarczany i azotany występujące w badanych wodach. Jest to szczególnie istotne w kontekście podejmowania kroków zmierzających do poprawy jakości wód w Polsce.

Szczegóły: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883292716305558

Dodano: 20.03.2017

Sosnowieckie Forum Dyskusyjne Nauczycieli Geografii

25 marca 2017 roku o godz. 10.30 w auli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego rozpocznie się Sosnowieckie Forum Dyskusyjne Nauczycieli Geografii – doroczna konferencja nauczycieli geografii i przyrody oraz autorów podręczników szkolnych. Przedmiotem tegorocznego spotkania będzie koncepcja podstawy programowej z geografii w reformowanej szkole oraz nowe stojące przed nauczycielami wyzwania. W programie wydarzenia zaplanowano m.in. relację z działań Komisji Edukacji Geograficznej PTG, dotyczących włączenia się geografów w prace nad podstawą programową z geografii.

Program forum (pdf)

Dodano: 16.03.2017

Konkursy ze środków KNOW

Uprzejmie informujemy że w okresie: od 2017-03-21 00:00:00 do 2017-04-20 23:59:59 zostają otwarte w ramach wsparcia finansowego Centrum Studiów Polarnych – Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) konkursy: Wszelkie informacje na temat konkursów można uzyskać na stronie - http://www.polarknow.us.edu.pl/Komisje/

Archiwum wiadomości

Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl