18 VII

Pasywny eksperyment sejsmiczny AlpArray-PACASE

Uniwersytet Śląski w Katowicach przystąpił do międzynarodowego projektu AlpArray-PACASE, polegającego na wykonaniu w latach 2019-2021 pasywnego eksperymentu sejsmicznego, którego głównym celem jest zebranie wysokiej jakości danych sejsmicznych (zapisu szumu sejsmicznego i tr...

18 VII

Szkolenie ARK online: „Sztuka udanych negocjacji”

Chcesz dowiedzieć się jak zbudować przewagę w trakcie negocjacji? Na czym polega sztuka kompromisu? Weź udział w szkoleniu on-line \"Sztuka udanych negocjacji i podejmowania decyzji\"  i zwiększ wiarę we własne możliwości. Szczegóły na stronie - http://www.bk.us.edu.pl/szkole...

04 VII

Szkolenie ARK on-line: Budowanie wizerunku w sieci

Nie możesz wyjść z domu, a chcesz pogłębiać swoją wiedzę? Biuro Karier daje Ci taką możliwość poprzez udział w szkoleniach on-line. Podczas pierwszego szkolenia w ramach Akademii Rozwoju Kariery dowiesz się jak skutecznie budować wizerunek w sieci podczas poszukiwania pracy. S...

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
UNIWERYTETU ŚLĄSKIEGO

Wydział Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Znajduje się w Sosnowcu przy ulicy Będzińskiej. Został utworzony w 1974 roku, a w roku 1997 uzyskał pełnię praw akademickich, czyli uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii i geologii.

Na Wydziale Nauk o Ziemi prowadzone są badania w dyscyplinach naukowych należących do dziedziny Nauk o Ziemi. Sprzyja to tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów badawczych podejmujących badania uznane w Polsce i na świecie za priorytetowe dla rozwoju cywilizacyjnego.