Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Œlšskie Laboratorium GIS
academicmobility ArcGIS Contemporary Trends in Geoscience wyszukiwarka map Biuro współpracy z gospodarką Polskie Konsorcjum Polarne

Aktualności

W związku z organizacją Juwenaliów Śląskich 2017 na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ustala dzień 25 maja br. (czwartek) Dniem Rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych. Wprowadza ponadto dnia 26 maja br. (piątek) godziny rektorskie do godz. 13.00 wolne od zajęć dydaktycznych. Powyższe ustalenia nie dotyczą Wydziału Artystycznego oraz Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji.

Dodano: 22.05.2017

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
Dr. Andrzeja Johna

wieloletniego i zasłużonego pracownika naszego Wydziału, twórcy i kierownika Zakładu Chemii Węgla, mistrza ceremonii inauguracji akademickich na Uniwersytecie Śląskim

W Zmarłym tracimy życzliwego nauczyciela i wychowawcę licznych rzesz geologów i chemików
oraz promotora i opiekuna młodej kadry naukowej

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego
wyrazy najszczerszego współczucia
składają
Władze Dziekańskie oraz cała społeczność akademicka
Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona
w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach-Koszutce w środę 24 maja 2017 r. o godz. 13.30.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się po Mszy na cmentarzu parafialnym
Parafii św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach.

Dodano: 22.05.2017

Szkolenie w zakresie korzystania z baz SCOPUS oraz ScienceDirect

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka zaprasza pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego na szkolenie w korzystaniu z baz Scopus i ScienceDirect. Szkolenie odbędzie się w Sali Dydaktycznej CINiBA 6 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 więcej

Dodano: 22.05.2017

Szkolenie SWAT

Śląskie Laboratorium GIS oraz Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy ogłasza nabór na szkolenie „SWAT”, które odbędzie się w dniach 19-21 czerwca 2017. Łączny czas trwania kursu to 18 godzin zegarowych zajęć. Zgłoszeń należy dokonać w terminie do 31 maja 2017 pod adresem: slabgis@us.edu.pl.

Model SWAT (Soil and Water Assessment Tool) to przykład hydrologicznego modelu deterministycznego budowanego w obszarach zlewni rzek. Jest modelem odwzorowującym procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne za pomocą równań matematycznych. Aplikacje modelu SWAT są wykorzystywane między innymi do analizy przewidywań wpływu zmian klimatycznych, zagospodarowania i pokrycia terenu na poszczególne komponenty obiegu wody, osadów, związków azot, fosforu i pestycydów.

Symulacje na modelu SWAT mogą obejmować długie okresy czasowe, z różnym krokiem czasowym. O skuteczności zastosowań modelu do rozwiązań różnych zagadnień może świadczyć fakt, że do roku 2012 powstało ponad 1000 artykułów w oparciu o prezentacje wyników obliczeń z modelu SWAT w czasopismach z IF. Program jest publicznie dostępnym oprogramowaniem rozwijanym przez USDA Agricultural Research Service.

Więcej informacji o możliwościach i zastosowaniu programu na http://swat.tamu.edu/software/swat-executables/

Więcej informacji na stronie: http://www.slabgis.us.edu.pl/szkolenie-swat-3/

Dodano: 19.05.2017

Wyniki konkursów grantowych Narodowego Centrum Nauki

Znamy wyniki najnowszych konkursów grantowych Narodowego Centrum Nauki. Finansowanie swoich projektów otrzymali nasi pracownicy i doktoranci - lista wyróżnionych

Dodano: 17.05.2017

W czasopiśmie Geomorphology ukazał się artykuł „Talus slope evolution under the influence of glaciers with the example of slopes near the Hans Glacier, SW Spitsbergen, Norway” autorstwa mgr. Krzysztofa Senderaka – doktoranta w Centrum Studiów Polarnych oraz dr Marty Kondrackiej i dr. hab. Bogdana Gądka – pracowników naszego wydziału.

Autorzy przedstawili wyniki badań geomorfologicznych przeprowadzonych na stokach doliny lodowca Hansa na SW Spitsbergenie. Ich celem było poznanie budowy wewnętrznej, interakcji z lodowcem i ewolucji stoków utworzonych w środowisku polarnym w wyniku depozycji materiału skalnego, który odpadł od nadległych ścian skalnych. W badaniach wykorzystano bezinwazyjne metody geofizyczne – tomografię elektrooporową i georadar.

W ten sposób pozyskano dane, które pozwoliły opracować model wczesnych etapów rozwoju stoków usypiskowych. Formy te występują powszechnie we wszystkich obszarach górskich. Rozpoznanie zapisu zmieniających się w czasie i w przestrzeni warunków środowiskowych w strukturze usypisk powinno być pomocne między innymi w globalnych studiach nad zmieniającym się klimatem, plejstoceńskim i holoceńskim zlodowaceniem, rozwojem i degradacją wieloletniej zmarzliny, ewolucją rzeźby terenu oraz geozagrożeniami.

Artykuł jest dostępny pod adresem: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X16309382

Dodano: 17.05.2017

Archiwum wiadomości

Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl