Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Œlšskie Laboratorium GIS
academicmobility ArcGIS Contemporary Trends in Geoscience wyszukiwarka map Biuro współpracy z gospodarką Polskie Konsorcjum Polarne

Aktualności

UWAGA !!!

W związku ze zbliżającym się Świętem Pracy dnia 1 maja oraz Świętem Narodowym Trzeciego Maja na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego, w celu ułatwienia bezpiecznego powrotu na uczelnię po świątecznej przerwie, prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek ustalił 4 maja 2016 r. (środa) dniem rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dodano: 28.04.2016

WYRÓŻNIENIA ZA PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH

Uprzejmie informujemy, że drugi konkurs KNOW związany z realizacją zadań projakościowych – wyróżnienia naukowe za działalność na polu pozyskiwania środków na badania naukowe w krajowych lub zagranicznych postępowaniach konkursowych zostaje przedłużony.

Nabór wniosków trwa do 31 maja br. Przypominamy, że do konkursu można składać wnioski dotyczące zarówno projektów starających się o finansowanie, jak i tych, które już je otrzymały.

Zapraszamy i zachęcamy do składania wniosków w systemie aplikacyjnym: http://www.polarknow.us.edu.pl/Komisje/

Dodano: 28.04.2016

Konkurs wydziałowy o przyznanie stypendiów naukowych dla doktorantów

W dniu 29.04.2016 uruchomiony zostaje nabór wniosków w ramach wewnętrznego konkursu o przyznanie stypendium naukowego dla uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Ziemi, finansowanego z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich przyznanej naszemu Wydziałowi na rok 2016. Stypendia naukowe mogą być przyznane na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, a stawka miesięczna stypendium jest uzależniona od liczby punktów uzyskanych w procedurze konkursowej, lecz wynosi nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 2000 zł.

Wnioski o przyznanie stypendiów naukowych należy składać w Wydziałowej Pracowni Obsługi Dydaktyki i Prac Badawczych do 10 maja 2016. Wnioski rozpatrzy komisja konkursowa w składzie: dr Andrzej Tyc (prodziekan ds. nauki i rozwoju - przewodniczący), dr hab. prof. UŚ Leszek Marynowski (kierownik studium), dr hab. Michał Zatoń oraz mgr Michał Glazer (przedstawiciel doktorantów). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu zakończenia naboru wniosków, a wyniki zostaną ogłoszone w trybie przyjętym na Wydziale w zakresie stypendiów doktoranckich.

Regulamin przyznawania stypendiów, stanowiący załącznik do zarządzenia 167 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 grudnia 2013, oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium znajduje się w zakładce http://www.wnoz.us.edu.pl/formularze.php.

Dodano: 27.04.2016

UWAGA !!!

Na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WNoZ ogłaszam w dniu 4 maja 2016 r. (środa) godziny dziekańskie do godz. 12.00.

Z poważaniem
Dziekan Prof. dr hab. Adam Idziak

Dodano: 26.04.2016

KOMUNIKAT WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 12 kwietnia 2016 roku odbyło się posiedzenie kolegium elektorów Wydziału Nauk o Ziemi, na którym dokonano wyboru władz dziekańskich Wydziału Nauk o Ziemi na kadencję 2016-2020 w następującym składzie.

DR HAB. PROF. UŚ LESZEK MARYNOWSKI - dziekan

DR HAB. EWA ŁUPIKASZA - prodziekan ds. Nauki i Rozwoju
DR HAB. URSZULA MYGA-PIĄTEK - prodziekan ds. Kształcenia i Promocji
DR HAB. MICHAŁ ZATOŃ - prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

SYLWETKI DZIEKANA I PRODZIEKANÓW:

dr hab. prof. UŚ Leszek Marynowski

dr hab. Ewa Łupikasza

dr hab. Urszula Myga-Piątek

dr hab. Michał Zatoń

Dodano: 13.04.2016

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Geografii Fizycznej na Wydziale Nauk o Ziemi więcej...

Dodano: 18.04.2016

Archiwum wiadomości

Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl