• GISday 2018 – wykłady otwarte

    Już w najbliższy czwartek 15 listopada 2018 r. w auli Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu (ul. Będzińska 60) odbędzie się dziesiąty Dzień GISu na Uniwersytecie Śląskim. W ramach programu zaplanowano wykłady, zajęcia warsztatowe, sesje posterową, wystawę map cyfrowych oraz demonstracje danych i technologii geoinformacyjnych.

    Wydarzenie skierowane jest zarówno do młodzieży szkolnej, jak i studentów, doktorantów, pracowników uczelni i wszystkich sympatyków Systemów Informacji Geograficznej. Wykłady są otwarte i bezpłatne.
    Program spotkania znajduje się na stronie: http://gisday.new.us.edu.pl/.
09 XI

12 listopada 2018 roku dniem wolnym

W związku z wejściem w życie ustawy z 7 listopada 2018 roku o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 12 listopada 2018 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Jest to także dzień wolny dla pracowników ...

07 XI

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W „ŚWIECIE NAUKI”

W numerze listopadowym „Świata Nauki”, polskiej edycji renomowanego amerykańskiego magazynu popularno-naukowego „Scientific American”, ukazał się w dziale „Skaner” krótki artykuł prof. PAN Marcina Machalskiego pt. „Wulkaniści kontra impaktowcy: decydujące starcie”. Autor zarys...

05 XI

Nagroda dla dr Katarzyny Pukowiec-Kurdy

Z prawdziwą satysfakcją informujemy, że decyzją Komisji ds. Dyplomu im. Eugeniusza Romera nagrodę za najlepszą pracę doktorską roku 2017 z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej otrzymała dr Katarzyna Pukowiec-Kurda. Nagrodę przyznaje Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Aka...

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
UNIWERYTETU ŚLĄSKIEGO

Wydział Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Znajduje się w Sosnowcu przy ulicy Będzińskiej. Został utworzony w 1974 roku, a w roku 1997 uzyskał pełnię praw akademickich, czyli uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii i geologii.

Na Wydziale Nauk o Ziemi prowadzone są badania w dyscyplinach naukowych należących do dziedziny Nauk o Ziemi. Sprzyja to tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów badawczych podejmujących badania uznane w Polsce i na świecie za priorytetowe dla rozwoju cywilizacyjnego.