Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW

szlifiernia
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Samorząd studencki WNoZ na facebook Biuro współpracy z gospodarką Telewizja UŚ

Aktualności

Punkt informacyjny NFZ na Wydziale Nauk o Ziemi

Uniwersytet Śląski rozpoczął współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia, aby przybliżyć studentom, pracownikom i całej społeczności akademickiej zagadnienia związane z nowością NFZ - Zintegrowanym Informatorem Pacjenta (ZIP), a także programami profilaktycznymi, leczenia za granicą, gdzie można otrzymać pomoc medyczną w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Zintegrowany Informator Pacjenta to ogólnopolski serwis, który udostępnia pacjentom informacje o udzielonych im świadczeniach zdrowotnych od 2008 roku oraz kwocie środków publicznych wydanej na sfinansowanie leczenia. W systemie mogą zarejestrować się pacjenci, którzy odwiedzą mobilne stanowisko, delegaturę, sekcję lub oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (z ważnym dowodem osobistym lub paszportem). W ramach współpracy na terenie Uniwersytetu Śląskiego organizowane będą między innymi spotkania informacyjne i imprezy mające na celu poszerzanie wiedzy na temat Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP).

Na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu zorganizowany zostanie punkt informacyjny Narodowego Funduszu Zdrowia. Przedstawiciele NFZ dostępni będą 9 grudnia 2014 r. od godz. 10.00 do 14.00 w pomieszczeniu nr 3 (przewiązka I-wsze piętro).

Szczegółowe informacje na temat współpracy Uczelni z Narodowym Funduszem Zdrowia znaleźć można na stronie www.us.edu.pl.

Więcej informacji na temat systemu ZIP można uzyskać pod numerem infolinii 32 735 16 00 lub na stronie: www.zip.nfz.gov.pl. Do rejestracji zapraszamy również pracowników pobliskich Wydziałów.

Dodano: 21.11.2014

Archiwum wiadomości

Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl