19 XII

III ogólnopolska konferencja poświęcona problematyce hydrogeologii obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych

Zespół hydrogeologów z Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na III ogólnopolską konferencję poświęconą problematyce hydrogeologii obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych, nawiązującą do dwóch poprzednich spotkań poświęconych tej tematyce w 1998 i 2005 ro...

09 XII

Diamentowy Grant

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło IX edycję konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”. Szczegółowe informacje na stronie https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-ix-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant

06 XII

Seminarium otwarte i wykład pt. HGIS – Mapy historyczne w systemach GIS

Centrum Studiów Polarnych, Śląskie Laboratorium GIS oraz Studenckie Koło Naukowe GIS zapraszają na seminarium otwarte i wykład pt. „HGIS – Mapy historyczne w systemach GIS”, które poprowadzi Tomasz Nycz w dniu 9 grudnia 2019 r. o godzinie 9.45 w sali 1516 Wydziału Nauk Przyrod...

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
UNIWERYTETU ŚLĄSKIEGO

Wydział Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Znajduje się w Sosnowcu przy ulicy Będzińskiej. Został utworzony w 1974 roku, a w roku 1997 uzyskał pełnię praw akademickich, czyli uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii i geologii.

Na Wydziale Nauk o Ziemi prowadzone są badania w dyscyplinach naukowych należących do dziedziny Nauk o Ziemi. Sprzyja to tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów badawczych podejmujących badania uznane w Polsce i na świecie za priorytetowe dla rozwoju cywilizacyjnego.