Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu ¦l±skiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW

szlifiernia
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Studia Regionalne
Nowy kierunek
na
WNOZ U¦

Samorz±d studencki WNoZ na facebook Biuro współpracy z gospodark± Telewizja U¦ biogeosilesia

 Z głębokim żalem i smutkiem przyjęli¶my wiadomo¶ć o ¶mierci
Naszej Koleżanki

¦p.
Bożeny Maksym

Rodzinie Zmarłej
wyrazy szczerego współczucia
składaj±
Współpracownicy z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu ¦l±skiego

Aktualno¶ci

Uprzejmie informujemy o otwarciu drugiego naboru:

Trwa także nabór na studia II stopnia uzupełniaj±ce magisterskie na kierunkach: geografia, geologia, geofizyka i ochrona ¶rodowiska

Szczegóły na stronie http://kandydat.us.edu.pl/

Dodano: 21.07.2014Wydział Nauk o Ziemi współorganizatorem ¶wiatowego forum geografów w Polsce

Szczegóły.

Strona konferencji - http://www.igu2014.org/
Dodano: 14.08.2014

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI
Funkcjonowanie Wydziału w sierpniu 2014

Dodano: 31.07.2014

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu ¦l±skiego ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

Dodano: 1.08.2014

Archiwum wiadomo¶ci

Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl