• LXIV Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości

    jesień 2019' 16 i 17 listopada    Szczegóły na stronie- http://ptpnoz.wnoz.us.edu.pl/sosnowieckie_gieldy.htm
06 XI

Spotkanie informacyjne „Zbuduj karierę w Australii”

Australia bliżej niż myślisz! Zbuduj swoją karierę na antypodach! Chcesz rozwijać swoje umiejętności, zdobywać nowe doświadczenia, budować ścieżkę wymarzonej kariery zawodowej a przy okazji przeżyć przygodę życia? Wyjedź do Australii! Więcej informacji uzyskasz podczas spotkan...

18 X

AKADEMIA SAMORZĄDOWA

W dniu 21.10.2019 roku serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium pt.  Seniorzy w mieście a srebrna gospodarka – szanse, wyzwania, perspektywy. Spotkanie organizowane jest  przez Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych, działające przy Uniwersytecie Śląskim. Na ...

15 X

Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska

Serdecznie zapraszamy na wykład z cyklu The Invited Lectures on Polar Research

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
UNIWERYTETU ŚLĄSKIEGO

Wydział Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Znajduje się w Sosnowcu przy ulicy Będzińskiej. Został utworzony w 1974 roku, a w roku 1997 uzyskał pełnię praw akademickich, czyli uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii i geologii.

Na Wydziale Nauk o Ziemi prowadzone są badania w dyscyplinach naukowych należących do dziedziny Nauk o Ziemi. Sprzyja to tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów badawczych podejmujących badania uznane w Polsce i na świecie za priorytetowe dla rozwoju cywilizacyjnego.