• Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

03 VIII

III konkurs w ramach Przedsięwzięcia TANGO 3

  III konkurs w ramach Przedsięwzięcia TANGO 3 INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA WNIOSKODAWCÓW   Terminy: Nabór wniosków prowadzony od 14 czerwca 2018r. do 21 września 2018r.   Indywidualne konsultacje: W związku z naborem wniosków Biuro Współpracy ...

03 VIII

Po wymieraniu późnopermskim szkieletowe budowle organiczne tworzyły się najwcześniej na obszarze dzisiejszej Grenlandii

Po wymieraniu późnopermskim szkieletowe budowle organiczne tworzyły się najwcześniej na obszarze dzisiejszej Grenlandii   Jedną z najbardziej charakterystycznych cech środowiska morskiego tuż po największym masowym wymieraniu z końca permu, było globalne rozprzestrz...

05 VII

REGIONALNY ZJAZD GEOGRAFÓW „Geografia wobec wyzwań regionalnych i globalnych”

W ramach obchodów ROKU POLSKIEJ GEOGRAFII w dniach 28-30 września 2018 r. na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu zostanie zorganizowany REGIONALNY ZJAZD GEOGRAFÓW „Geografia wobec wyzwań regionalnych i globalnych”. Przy okazji Zjazdu, 29 września br. na WNoZ UŚ odbędzie się Wa...

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
UNIWERYTETU ŚLĄSKIEGO

Wydział Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Znajduje się w Sosnowcu przy ulicy Będzińskiej. Został utworzony w 1974 roku, a w roku 1997 uzyskał pełnię praw akademickich, czyli uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii i geologii.

Na Wydziale Nauk o Ziemi prowadzone są badania w dyscyplinach naukowych należących do dziedziny Nauk o Ziemi. Sprzyja to tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów badawczych podejmujących badania uznane w Polsce i na świecie za priorytetowe dla rozwoju cywilizacyjnego.