Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW

szlifiernia
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
ArcGIS Samorząd studencki WNoZ na facebook Biuro współpracy z gospodarką Telewizja UŚ

Aktualności

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora nr 78/2014:

Dodano: 16.12.2014

Dnia 21 października 2014 r. Polskie Konsorcjum Polarne (PKPol) rozpoczęło swoją działalność plenarnym posiedzeniem Rady i wyborem władz. Jest to związek 18 instytucji naukowych, które połączyły swoje siły dla efektywnego badania obszarów polarnych w celu lepszego poznania zmian zachodzących w ich środowisku przyrodniczym oraz ich oddziaływania na inne obszary Ziemi.

Skład Konsorcjum tworzy 13 uczelni wyższych oraz 5 instytutów naukowych. Konsorcjum współpracuje ściśle z Komitetem Badań Polarnych PAN, który patronował jego powstawaniu.

Więcej informacji na stronie http://www.polarknow.us.edu.pl/

Dodano: 16.12.2014

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach szczegóły...

Dodano: 16.12.2014

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZYZNANE!

Z przyjemnością informujemy, iż Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała stypendia za wybitne osiągnięcia następującym studentom naszego Wydziału:

p. Karolinie Janeckiej
p. Pawłowi Kryszczukowi
p. Michałowi Lempie
p. Katarzynie Leśko
p. Dominice Wolak

Serdecznie gratulujemy.

Dodano: 16.12.2014

Archiwum wiadomości

Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl