• Zapraszamy na dzień Otwarty Wydziału Nauk o Ziemi w dniu 8 czerwca. Hasłem tegorocznych wydarzeń jest Ekstremalna 50.

24 V

Zebranie studentów geologii i geologii stosowanej

Wydziałowy Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia organizuje w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 12.00 w sali 123 zebranie studentów geologii i geologii stosowanej poświęcone dyskusji nad procesem organizacji dydaktyki na Wydziale Nauk o Ziemi. Na tym zebraniu studenci będą mieli m...

24 V

Odkrycie pracowników naszego Wydziału

W majowym numerze „Gazety Uniwersyteckiej” ukazał się artykuł dotyczący odkrycia pracowników naszego wydziału, a mówiący o najstarszych wystapieniach prawdopodobnych roślin w środowiskach lądowych. Dotychczas uważano, że najstarsze, prymitywne rośliny pojawiły się w zapisie ko...

23 V

Konkursy Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

Polska Akademia Nauk oraz University of Cambridge zapraszają na warsztaty poświęcone przygotowaniu wniosków do konkursów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) w naukach o życiu, ścisłych i inżynieryjnych. Warsztaty są dedykowane naukowcom, którzy planują aplikowanie o gr...

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
UNIWERYTETU ŚLĄSKIEGO

Wydział Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Znajduje się w Sosnowcu przy ulicy Będzińskiej. Został utworzony w 1974 roku, a w roku 1997 uzyskał pełnię praw akademickich, czyli uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii i geologii.

Na Wydziale Nauk o Ziemi prowadzone są badania w dyscyplinach naukowych należących do dziedziny Nauk o Ziemi. Sprzyja to tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów badawczych podejmujących badania uznane w Polsce i na świecie za priorytetowe dla rozwoju cywilizacyjnego.