100 – lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego

WNoZ » 100 – lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego

W dniu 27 stycznia 2018 r.w Warszawie w Pałacu Staszica – historycznej siedzibie Polskiego Towarzystwa Geograficznego w latach 1920-1939
odbędzie się
UROCZYSTE POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO W STULECIE JEGO UTWORZENIA
oraz
SESJA NAUKOWA pt.
ROLA POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO W ROZWOJU POLSKIEJ GEOGRAFII –
– 100 LAT W SŁUŻBIE GEOGRAFII I POLSKI

Program wydarzenia.