PUBLICZNA DYSKUSJA NAD ROZPRAWA DOKTORSKĄ

WNoZ » PUBLICZNA DYSKUSJA NAD ROZPRAWA DOKTORSKĄ

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU NAUK o ZIEMI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
zapraszają na
PUBLICZNĄ DYSKUSJĘ NAD ROZPRAWA DOKTORSKĄ
mgr Alicji Pradeli
która odbędzie się 15 stycznia 2019r. o godz. 8:30 w sali 123
Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, ul. Będzińska 60.
Temat rozprawy doktorskiej:
Zmiany układu powierzchniowej sieci hydrograficznej w śląsko-krakowskim rejonie eksploatacji rud cynku i ołowiu.
Promotor:
Prof. dr hab. Stanisław Czaja (Uniwersytet Śląski)
Recenzenci:
Dr hab. prof.UG Joanna Fac-Beneda (Uniwersytet Gdański)
Dr hab. prof.UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)

Z pracą i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, ul. Będzińska 60