PUBLICZNA DYSKUSJA NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ

WNoZ » PUBLICZNA DYSKUSJA NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

zapraszają na:

PUBLICZNĄ DYSKUSJĘ NAD ROZPRAWĄ

DOKTORSKĄ

mgr  Barbary Spyt

która odbędzie się  14 maja 2019 r. o godz. 13:00 w sali 123

Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, ul. Będzińska 60

Temat rozprawy doktorskiej:

Współczesne funkcjonowanie górnej granicy lasu w Karpatach ze szczególnym uwzględnieniem Babiej Góry

Promotor:

Prof. dr hab. Adam Łajczak (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

Promotor pomocniczy:

Dr Ryszard Kaczka (University of Hradec Králové, Hradec Králové, Republika Czeska)

Recenzenci:

Prof. dr  hab. Kazimierz Krzemień  (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Prof. dr  hab. Piotr Migoń  (Uniwersytet Wrocławski)

Z pracą i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, ul. Będzińska 60