Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Œlšskie Laboratorium GIS

Idż do:

Strona główna > Dla studentów > Sprawy socjalne

Sprawy socjalne - Akademiki

Kwaterowanie na rok akademicki 2017/2018

http://student.us.edu.pl/informacja-o-kwaterowaniu-w-domach-studenta-us-na-rok-akademicki-20172018


Studenci ubiegający się o miejsce w Domu Studenta Uczelni proszeni są o dwustronne wydrukowanie wniosku i czytelnie jego wypełnienie (imię, nazwisko i adres wypełnić drukowanymi literami). Wnioskodawca wypełnia tylko pierwszą stronę.

Osoby ubiegające się o przyznanie miejsca od października danego roku akademickiego wpisują na wniosku rok i kierunek studiów , który rozpoczną od 1 października .

Osoby składające wnioski o przyznanie pokoju 1-osobowego zobowiązane są dołączyć do wniosku opinię kierownika DS n/t przestrzegania obowiązującego Regulaminu DS oraz terminowego regulowania opłat za DS. a osoby studiujące dwa kierunki - zaświadczenie o studiowaniu na drugim kierunku studiów w UŚ.

AKADEMIKI W CZASIE WAKACJI - http://student.us.edu.pl/wakacje-w-akademikach-0

OSIEDLA AKADEMICKIE - http://student.us.edu.pl/warunki

CENNIK - http://student.us.edu.pl/cennik

WZORY DRUKÓW - http://student.us.edu.pl/wzory-drukow

REGULAMIN - http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20149201.pdf

DOJAZD - http://student.us.edu.pl/dojazdOsoby , które złożyły w Dziekanacie wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta Uczelni ,a które zrezygnowały z zamieszkiwania w DS., proszone są o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu osobiście lub drogą elektroniczną do Dziekanatu. Tym samym zostanie zwolnione miejsce osobom oczekującym na przyznanie miejsca w DS.

Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl