Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu ¦l±skiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Śląskie Laboratorium GIS

Strona główna > ArcGIS

ArcGIS - licencja SITE na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu ¦l±skiego w Sosnowcu

Informujemy, że Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu ¦l±skiego podpisał z firm± ESRI umowę na użytkowanie oprogramowania ArcGIS na zasadach licencji Site. Dzięki temu uzyskali¶my dostęp do pełnej palety oprogramowania ESRI (ArcGIS wraz ze wszystkim rozszerzeniami) oraz do kursów dla pracowników naukowych oraz studentów na platformie Virtual Campus (wkrótce).

Osob± odpowiedzialn± za dystrybucję oprogramowania na Wydziale Nauk o Ziemi U¦ jest dr Bartłomiej Szypuła.

Aktualnie udostępniana licencja obejmuje oprogramowanie ArcGIS Desktop 10.2.2 w wersji najbardziej zaawansowanej – tj. licencji ArcInfo z dodatkowymi rozszerzeniami:

Jak uzyskać licencję na użytkowanie oprogramowania ArcGIS?

1. Sprawdzić czy komputer, na którym ma być zainstalowane oprogramowanie spełnia minimalne wymagania systemowe

- ArcGIS_10.2.x_system_requirements.pdf

2. Pobrać formularz o¶wiadczenia wraz oraz umowę licencyjn±. Należy uważnie zapoznać się z warunkami umowy licencyjnej, a zwłaszcza z zakresem i niedozwolonym sposobem korzystania z oprogramowania. Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć do dr Bartłomieja Szypuły

- SITE_umowa_licencyjna.pdf
- SITE_oswiadczenie_pracownik.pdf
- SITE_oswiadczenie_student.pdf

3. W odpowiedzi, na adres e-mail wskazany w o¶wiadczeniu użytkownika, przesłany zostanie link do plików instalacyjnych oraz numer licencji oprogramowania ArcGIS, a także instrukcja instalacji i autoryzacji programu.

Uwaga! Licencja jest ważna przez rok od momentu jej aktywacji. W razie potrzeby można j± przenie¶ć na inny komputer, ale należy pamiętać o tzw. deautoryzacji.
Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl