Artykuł naszych pracowników w Scientific Reports

WNoZ » Artykuł naszych pracowników w Scientific Reports

We wczorajszym numerze prestiżowego periodyka Scientific Reports opublikowano artykuł pracowników (Krzysztof Brom, Mariusz A. Salamon) oraz absolwenta (Przemysław Gorzelak, obecnie Instytut Paleobiologii PAN) naszego Wydziału zatytułowany: Body-size increase in crinoids following the end-Devonian mass extinction. Autorzy zbadali makroewolucyjne trendy rozmiarów póżnodewonskich i wczesnokarbońskich liliowców (Crinoidea). Badania objęły praktycznie wszystkie rodzaje liliowców występujących w tym interwale czasowym, ich pomiary biometryczne oraz analizę statystyczną. Wyniki analiz pokazały, że w przeciwieństwie do innych grup zwierząt (m.in. kręgowców), nie zaobserwowano zmniejszania rozmiarów liliowców po tzw. wydarzeniu Hangenberg (kryzys późnodewoński).

link do artykułu znajduje się tutaj: https://www.nature.com/articles/s41598-018-27986-x