Artykuł studentów naszego Wydziału w Przeglądzie Geologicznym

WNoZ » Artykuł studentów naszego Wydziału w Przeglądzie Geologicznym

W najnowszym numerze Przeglądu Geologicznego (2018-01) tom 66 ukazał się artykuł studentów naszego Wydziału, członków Studenckiego Koła Naukowego Geofizyków PREM, którzy w roku 2016 przeprowadzili prace geofizyczne na ternie gminy Łuków i Gołaszyn. Badania wykonane zostały pod kierownictwem opiekuna Koła dr Macieja Mendeckiego i przy współpracy z lokalną społecznością zainteresowaną upowszechnieniem informacji i badań na temat „Kier Jurajskich”. Przedmiotowe kry, zwane także porwakami, rozpoznane w Łukowie i okolicach, składają się głównie z czarnych i ciemnoszarych, zwięzłych, „tłustych” iłów kelowejskich oraz są bogate w faunę z tego okresu, co podkreśla ich wyjątkowość. Pochodzenie i sposób transportu porwaków nadal nie jest jasny, zakłada się, że zostały prawdopodobnie przyniesione przez lodowiec z obszarów południowego Bałtyku. Także, nie znane jest dokładne rozprzestrzenienie kier oraz relacje między nimi (czy są zespołem osobnych kier, czy też jednym obiektem z wychodniami iłów w różnych miejscach). Zaprezentowane badania geofizyczny miały na celu przybliżenie tej wiedzy. Wykazały, że zasięg poziomy oraz głębokość występowania są większe, niż te opisywane do tej pory w literaturze. Przeprowadzone prace badawczy miały też drugi cel. Posłużą one jako przyszła dokumentacja do stworzenia geopunktu turystycznego, propagującego wiedzę na temat kier jurajskich. W roku 2017 odbyła się druga ekspedycja badawcza, finansowana z projektu GeoHazard Silesia, której celem było uszczegółowienie budowy geologicznej w miejscu planowanego geopunktu. W drugi wyjeździe uczestniczyły grupy studentów z koła Geofizyków oraz Studenckiego Koła Naukowego Paleontologów PARADOXIDES i Studenckiego Koła Naukowego GIS.
Link do bieżącego numeru Przeglądu Geologicznego

Artykuł pdf