Atuty Wydziału

 • Bardzo wysoki poziom naukowy Wydziału co przekłada się na kategorię A według parametryzacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Statut Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego
 • Zasoby bardzo wysokiej klasy aparatury badawczej
 • Włączanie studentów do projektów naukowo-badawczych
 • Doskonałe zaplecze dydaktyczne (aula, liczne sale komputerowe, nowocześnie wyposażone sale audytoryjne i dydaktyczne, bogate księgozbiory Biblioteki)
 • Aktywne Muzeum Nauk o Ziemi
 • Bardzo liczne zajęcia terenowe w atrakcyjnych obszarach Polski i za granicą
 • Organizacja bezpłatnych szkoleń i kursów dla studentów służących podniesieniu kompetencji zawodowych i językowych zwiększających atrakcyjność i konkurencyjność absolwentów na rynku pracy
 • Uczestnictwo studentów w wyprawach badawczych i w wykopaliskach geologicznych
 • Liczne koła naukowe i prężnie działający samorząd studencki
 • Bliskość kampusu akademickiego (akademiki, baza gastronomiczna i rozrywkowa)
 • Przyjazna atmosfera na zajęciach dydaktycznych i bardzo miła obsługa przez dziekanaty
 • Bardzo liczne imprezy popularyzujące naukę – współpraca ze szkołami i otoczeniem gospodarczym regionu.
 • Wysoki wskaźnik zatrudnienia absolwentów zgodnie z profilem wykształcenia