Ogłoszenia

07 III 2019

Konkursy WNoZ Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Geografii Fizycznej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego szczegóły...

Czytaj więcej
25 I 2019

Konkursy WNoZ Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Geografii Regionalnej i Turyzmu na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego szczegóły...

Czytaj więcej
26 XI 2018

Konkursy WNoZ Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Paleontologii i Stratygrafii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego szczegóły...

Czytaj więcej
14 VIII 2018

Konkursy WNoZ Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Geografii Regionalnej i Turyzmu na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego szczegóły

Czytaj więcej
10 VIII 2018

Konkursy WNoZ Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego szczegóły plik 1 , plik...

Czytaj więcej
10 VIII 2018

Konkursy WNoZ Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Geologii Podstawowej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego szczegóły

Czytaj więcej
10 VIII 2018

Konkursy WNoZ Rektor Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Geologii Podstawowej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego szczegóły

Czytaj więcej
01 VIII 2018

Konkursy Wnoz Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Geochemii, Mineralogii i Petrografii. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego więcej.

Czytaj więcej
01 VIII 2018

Konkursy WNoZ Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Geochemii, Mineralogii i Petrografii. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. więcej.

Czytaj więcej
08 V 2018

Konkursy WNoZ Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy  w Katedrze Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Szczegóły informacji.  

Czytaj więcej