Aktualności

WNoZ » Aktualności » Page 9
28 V 2018

Kurs – Building Numerical Models to Explore Geohazard Hypotheses GeoHazardSilesia (program nabycia nowych kompetencji w Naukach o Ziemi), Katedra Geologii Podstawowej oraz Katedra Geologii Stosowanej zapraszają wszystkich zainteresowanych na kurs:     Building Numerical Models to Explore Geohazard Hypotheses...

Czytaj więcej
24 V 2018

Odkrycie pracowników naszego Wydziału W majowym numerze „Gazety Uniwersyteckiej” ukazał się artykuł dotyczący odkrycia pracowników naszego wydziału, a mówiący o najstarszych wystapieniach prawdopodobnych roślin w środowiskach lądowych. Dotychczas uważano, że najstarsze, prymitywne rośliny pojawiły...

Czytaj więcej
23 V 2018

Konkursy Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) Polska Akademia Nauk oraz University of Cambridge zapraszają na warsztaty poświęcone przygotowaniu wniosków do konkursów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) w naukach o życiu, ścisłych i inżynieryjnych. Warsztaty są...

Czytaj więcej
23 V 2018

„Mistrzowie Dydaktyki” Trwa nabór do udziału w ministerialnym projekcie „Mistrzowie Dydaktyki”. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami udziału w projekcie. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Prosimy o przesłanie danych tych osób na...

Czytaj więcej
22 V 2018

Dzień otwarty WNoZ UŚ „Ekstremalna 50.” – program Dzień otwarty WNoZ UŚ „Ekstremalna 50.” 8 czerwca 2018r. 9.00 – 11.00 Aula WNoZ UŚ ·        „WNoZ – ekstremalnie”  – pokaz multimedialny pracowników Wydziału o udziale w ryzykownych badaniach, podróżach...

Czytaj więcej
22 V 2018

Zebranie studentów WNoZ Wydziałowy Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia organizuje w dniu 28 maja 2018 o godz. 8.30 na Auli A zebranie studentów geografii, turystyki i inżynierii zagrożeń środowiskowych, poświęcone szeroko rozumianej ewaluacji procesu...

Czytaj więcej
21 V 2018

Zebranie studentów geologii i geologii stosowanej Wydziałowy Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia organizuje w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 12.00 w sali 123 zebranie studentów geologii i geologii stosowanej poświęcone dyskusji nad procesem organizacji dydaktyki...

Czytaj więcej
18 V 2018

Doktorant ze Śląska rzuca wyzwanie smogowi Smog. Podtruwa i zabija – nawet (jak twierdzi Światowa Organizacja Zdrowia) ponad czterdzieści tysięcy Polaków rocznie. To tylko zgony. A są przecież jeszcze choroby chroniczne takie jak astma. Polskie powietrze...

Czytaj więcej
14 V 2018

Otwarcie nowych przestrzeni wystawienniczych Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi W dniu 11 maja nastąpiło uroczyste otwarcie nowych przestrzeni wystawienniczych Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi. Zapraszamy do zwiedzania Gabinetu Mineraloga oraz multimedialnej sali tematycznej: Materia Starsza Niż Ziemia. Zobacz Galerię...

Czytaj więcej
09 V 2018

Doktoraty wdrożeniowe na Uniwersytecie Śląskim Projekt pn. „Doktorat wdrożeniowy”, zainicjowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ma na celu tworzenie warunków współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach studiów doktoranckich. Naukowiec przygotowujący...

Czytaj więcej