Debata „TU METROPOLIA”

WNoZ » Debata „TU METROPOLIA”

W dniu 28 marca 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „ TU METROPOLIA” , w którym udział wzięli Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska-Duraj, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  Kazimierz Karolczak  oraz przedstawiciel Uniwersytetu Śląskiego z Wydziału Nauk o Ziemi dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko.  Debatę prowadził red. Dziennika Zachodniego i Radia Piekary Śląskie Pan Marcin Zasada.

Podczas spotkania poruszano min. problematykę rozwoju gospodarczego i inwestycji, transportu publicznego, w tym kolei metropolitalnej oraz innowacyjności.  Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia  to  forma związku metropolitalnego w województwie śląskim, który skupia 41 gmin – 13 miast na prawach powiatu oraz 28 gmin otaczających rdzeń tj. miast oraz gmin wiejskich. Jest to zarazem jedyna tego typu  forma osadnicza w Polsce, usankcjonowana prawnie  na mocy ustawy 2017 r.  Ma ona za zadanie wzmocnić procesy metropolitalne w regionie śląskim.

Więcej http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/1211_u.htm, http://gzmetropolia.pl/, http://www.kge.wnoz.us.edu.pl/index.php/publikacje/publikacje/dr-elzbieta-zuzanska-zysko