Diamentowy Grant

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło IX edycję konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”.

Szczegółowe informacje na stronie https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-ix-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant