Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu ¦l±skiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Śląskie Laboratorium GIS


Biuro karier
Telewizja U¦
Narodowe Centrum Nauki
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
O¶rodek przetwarzania informacji
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wydział Nauk o Ziemi
41-200 Sosnowiec
ul. Będzińska 60

Telefony:
(+48 32) 3689 + wew.
Centrala:
(+48 32) 3689 885...9
Dziekanat:
(+48 32) 3689 400
Fax:
(+48 32) 291 58 65
e-mail:
wnoz@us.edu.pl


e-mail: rzecznik

Uniwersytet Trzeciego Wieku
tel. (32) 3689682

Jak do nas dojechać

mapka

Uwagi dotycz±ce aktualizacji strony prosimy kierować na adres: webmaster

Dinosilesia Samorz±d studencki Laboratorium Gemmologiczne biogeosilesia geo3d szlifiernia
Loading Flash movie...
stacja

Strona główna > Lokalizacja

Lokalizacja Wydziału

mapka

W pobliżu Wydziału zlokalizowane s± przystanki - tramwajowy i autobusowy (Pogoń Akademiki)

Dojazd z centrum Sosnowca:

Dojazd z centrum Katowic:

Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl