Doktoraty wdrożeniowe na Uniwersytecie Śląskim

WNoZ » Doktoraty wdrożeniowe na Uniwersytecie Śląskim

Projekt pn. „Doktorat wdrożeniowy”, zainicjowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ma na celu tworzenie warunków współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach studiów doktoranckich. Naukowiec przygotowujący doktorat w trybie wdrożeniowym prowadzi zatem badania mające z założenia wspomóc funkcjonowanie wybranego przedsiębiorstwa, z którym w ramach studiów nawiązuje współpracę.

Doktorat wdrożeniowy realizowany jest w porozumieniu między uczelnią, doktorantem oraz firmą. Dzięki temu rozwiązaniu jednostki naukowe mogą kształcić specjalistów w danej dziedzinie, którzy równocześnie zostają zatrudnieni w przedsiębiorstwach. Dostarczają także wiedzy i zaplecza laboratoryjnego służących do wypracowywania konkretnych, praktycznych rozwiązań. Doktoranci zyskują zatrudnienie oraz doświadczenie w kontaktach biznesowych, prowadzą również badania o wysokim stopniu aplikacyjności. Przedsiębiorstwo natomiast gotowe jest wdrożyć rozwiązania wybranych problemów technologicznych otrzymane po zakończeniu badań.

Realizacja projektu oznacza również trójstronne korzyści finansowe. Jednostki naukowe zyskują ryczałtowe dofinansowanie kosztów użycia infrastruktury badawczej. Jeśli zatem doktorant będzie chciał korzystać np. ze sprzętu laboratoryjnego w ramach pracy naukowej wykonywanej dla firmy, uczelni przyznane zostaną dodatkowe pieniądze od resortu nauki. Doktoranci pracujący pod okiem opiekuna naukowego reprezentującego uczelnię oraz przemysłowego z danej firmy otrzymają z kolei podwójną pensję – comiesięczne stypendium doktoranckie w wysokości 2450 zł oraz wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w firmie, z którą nawiązana została współpraca. Natomiast przedsiębiorcy będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania 50 proc. kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem doktoranta.

Pierwsza edycja programu została zorganizowana w 2017 roku, wzięło w niej udział 385 doktorantów i ponad 230 przedsiębiorstw. Na Uniwersytecie Śląskim doktoraty wdrożeniowe przygotowują: mgr Zbigniew Jelonek, mgr Adam Nocoń, mgr Wojciech Szulik oraz mgr Robert Urbaniak, którzy podjęli współpracę z Wydziałem Nauk o Ziemi więcej…