Geochronology – the ‘art’ of dating geo-materials and –processes

WNoZ » Geochronology – the ‘art’ of dating geo-materials and –processes

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na cykl wykładów: Geochronology – the ‘art’ of dating geo-materials and –processes, prowadzonych przez Prof. Ursa Klötzli

(GeoCosmoChronology, Department of Lithospheric Research, University of Vienna)

więcej informacji…