Grant Arctic Field Grants 2018

WNoZ » Grant Arctic Field Grants 2018

Miło nam poinformować, że nasze doktorantka Centrum Studiów Polarnych i Wydziału Nauk o Ziemi mgr Barbara Barzycka otrzymała grant na prace badawcze na Spitsbergenie (Arctic Field Grants 2018) przyznawany przez The Research Council of Norway.

https://www.forskningsradet.no/prognett-ssf/Nyheter/Arctic_Field_Grant_2018_allocations/1254032680767/p1253969737318

Gratulujemy