III ogólnopolska konferencja poświęcona problematyce hydrogeologii obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych

Zespół hydrogeologów z Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na III ogólnopolską konferencję poświęconą problematyce hydrogeologii obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych, nawiązującą do dwóch poprzednich spotkań poświęconych tej tematyce w 1998 i 2005 roku. Konferencja odbędzie się w dniach 25-27 czerwca 2020 roku w Sosnowcu i Ustroniu i połączona jest z jubileuszem 45-lecia hydrogeologii w Uniwersytecie Śląskim oraz z jubileuszem 45-lecia pracy w Uniwersytecie Śląskim Profesorów Andrzeja Kowalczyka i Andrzeja Witkowskiego.
Szczegóły na http://www.konferencjahoziu.us.edu.pl/