Inauguracja Roku Akademickiego

WNoZ » Inauguracja Roku Akademickiego

DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU NAUK o ZIEMI

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

mają zaszczyt zaprosić

na Uroczystą Inaugurację

Roku Akademickiego 2018/2019

45. w historii Wydziału Nauk o Ziemi

 

która odbędzie się w dniu 3  października 2018 roku

o godzinie 1100

w Międzywydziałowej Auli

przy Wydziale Nauk o Ziemi, ul. Będzińska 60

 

Wykład inauguracyjny pt.:

„Śląsk 500 000 lat temu, czyli o geologicznych dowodach

na ekstremalne zmiany klimatu”

wygłosi Dr. hab. Tomasz Salamon

 

Uprzejmie prosimy Studentów I-szych lat studiów

o przybycie na godz. 1030