Konferencja naukowa

WNoZ » Konferencja naukowa

W dniach 5 czerwca na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ rozpoczyna się konferencja naukowa pt. „Woda na obszarach zurbanizowanych i poprzemysłowych

Szczegółowe informacje znajdują się w programie konferencji.