Konkurs fotograficzny „Geologia w obiektywie”

WNoZ » Konkurs fotograficzny „Geologia w obiektywie”

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Geologia w obiektywie”

Konkurs ma celu rozwój wiedzy o geologii i wzrost świadomości bogactwa geologicznego Polski.

Prace można zgłaszać w trzech kategoriach:

Geologia w polskim krajobrazie,
Polskie stanowiska geologiczne,
Okazy mineralogiczne i paleontologiczne w Polsce

– przy czym jedna fotografia może być zgłoszona tylko w jednej z kategorii.

Prace można zgłaszać w technice cyfrowej albo analogowej. Szczegółowe wymagania dotyczące prac określa regulamin konkursu.

Nagrody:

Nagroda główna w wysokości 1000 PLN,
Nagroda za zajęcie I miejsca w danej kategorii w wysokości 500 PLN,
Nagroda za zajęcie II miejsca w danej kategorii w wysokości 300 PLN,
Nagroda za zajęcie III miejsca w danej kategorii w wysokości 200 PLN,
W każdej z kategorii może zostać przyznana nagroda dodatkowa za wyróżnienie za wyróżnienie pracy – w wysokości 100 PLN.

Termin zgłaszania prac: 1 października 2018 r. Wyniki zostaną ogłoszone do 22 października 2018 r.

Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z treścią regulaminu. Konkurs finansowany jest ze środków NFOŚiGW.
Oryginał informacji oraz regulamin na stronie Ministerstwa Środowiska