Konkursy WNoZ

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego szczegóły plik 1 , plik 2