Konkursy WNoZ

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Geografii Regionalnej i Turyzmu na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego szczegóły