Konkursy WNoZ

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Paleontologii i Stratygrafii
na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego szczegóły…