Konkursy WNoZ

WNoZ » Konkursy WNoZ

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Geologii Stosowanej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego – szczegóły pdf 1 
pdf 2