Konkursy Wnoz

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Geochemii, Mineralogii i Petrografii.
na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego więcej.