Konkursy WNoZ

Rektor Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Geologii Podstawowej
na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego szczegóły