Konkursy WNoZ

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy  w Katedrze Geografii Fizycznej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Szczegółowe informacje.