Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu ¦l±skiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Śląskie Laboratorium GIS

Strona główna > KRK

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Geografia

Efekty kształcenia:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Plany studiów:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Moduły:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Sylabusy:

Studia I stopnia

Studia II stopniaGeologia

Efekty kształcenia:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Plany studiów:

Studia I stopnia

Studia II stopnia GMI

Studia II stopnia GOP

Studia II stopnia HOW

Studia II stopnia OLZ

Studia II stopnia PST

Moduły:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Sylabusy:

Studia I stopnia

Studia II stopniaGeofizyka

Efekty kształcenia:

- Studia I stopnia

- Studia II stopnia

Plany studiów:

- Studia I stopnia

- Studia II stopnia

Moduły:

- Studia I stopnia

- Studia II stopnia

Sylabusy:

- Studia I stopnia

- Studia II stopniaStudia doktoranckie

Sylabusy

Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl