Habilitacje

dr hab. Magdalena Matysik

wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

autoreferat

protokół z posiedzenia Komisji

uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego


dr hab. Mariusz Grabiec

wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

autoreferat

protokół z posiedzenia Komisji

uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego


dr hab. Sławomir Pytel

wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

autoreferat

protokół z posiedzenia Komisji

uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego


dr hab. Tomasz Salamon

wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

autoreferat

harmonogram przebiegu postępowania

uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego


dr hab. Marek Ruman

wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

autoreferat

harmonogram przebiegu postępowania

uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego


dr hab. Małgorzata Szwed

wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

autoreferat

uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego


dr hab. Halina Pawelec

wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

autoreferat pl

autoreferat eng

uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego


dr hab. Iwona Jelonek

wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

autoreferat pl

autoreferat eng

protokół Komisji

uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego


dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko

wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

autoreferat

harmonogram przebiegu postępowania


dr hab. Artur Szymczyk

wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

autoreferat pol

autoreferat eng

harmonogram przebiegu postępowania

uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego


dr hab. Beata Smieja-Król

wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

autoreferat pl

autoreferat eng

harmonogram przebiegu postępowania

uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego


dr hab. Martyna Rzętała

wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

autoreferat

harmonogram przebiegu postępowania

uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego


dr hab. Jan Maciej Waga

wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

autoreferat

harmonogram przebiegu postępowania

uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego


dr hab. Tadeusz Molenda

autoreferat

uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego


dr hab. Iwona Kantor-Pietraga

wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

autoreferat pol

autoreferat eng

harmonogram przebiegu postępowania

uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego


dr hab. Ewa Łupikasza

wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

– autoreferat (j.pol)

harmonogram przebiegu postępowania

uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego


dr hab. Robert Krzysztofik

wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

autoreferat

harmonogram przebiegu postępowania

uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego


dr hab. Justyna Ciesielczuk

wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

autoreferat pol

autoreferat eng

harmonogram przebiegu postępowania

uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego


dr hab. Katarzyna Narkiewicz

wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

autoreferat pol

autoreferat eng

harmonogram przebiegu postępowania

uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego


dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska

wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

autoreferat

harmonogram przebiegu postępowania

uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego


dr hab. Dariusz Malczewski

wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

autoreferat pol

autoreferat eng

harmonogram przebiegu postępowania

uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.


dr hab. Elena A. Yazykova

wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

autoreferat

harmonogram przebiegu postępowania

uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora hab