Konferencje

Konferencje organizowane w 2019 roku.

Organizator: SKN Paleontologów „Paradoxides”

Katedra Paleontologii i Stratygrafii WNoZ UŚ

Ośrodek Geosfera w Jaworznie

Data i miejsce: 11-12 kwietnia 2019, Sosnowiec, Jaworzno
Tytuł konferencji: X Konferencja Naukowa Młodzi w Paleontologii

Organizator: Komisja Krajobrazu Kulturowego
Data i miejsce:  5-6 kwietnia 2019, Sosnowiec
Tytuł konferencji: XXIV Seminarium Krajobrazowe pt. Krajobrazy miejskie – przestrzenie metropolitalne

Konferencje organizowane w 2018 roku.

Organizator: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi O/Górnośląski, Jarosław Badera Zasoby Naturalne
Data i miejsce: 18-19 czerwca 2018, Sosnowiec
Tytuł konferencji: III Seminarium Interdyscyplinarne  „Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi”.

Szczegóły – http://www.zasobyziemi.us.edu.pl/

Konferencje organizowane w 2017 roku.

Organizator: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
Data i miejsce: 11-13 maja 2017, Sosnowiec
Tytuł konferencji: XXII Seminarium Krajobrazowe pt. „Nowe wyzwania wobec regionalizacji Polski”

Konferencje organizowane w 2016 roku.

Organizator: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Katowicki oraz Centrum Studiów Polarnych (KNOW)
Data i miejsce: 10 czerwca 2016, Sosnowiec
Tytuł konferencji: Interdyscyplinarne Seminarium pt.: „Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi”.

Szczegóły: http://www.zasobyziemi.us.edu.pl