Publikacje

WNoZ » Nauka » Publikacje

Od początku istnienia Biblioteki WNoZ trwają w niej prace związane z opracowaniem dorobku naukowego pracowników Wydziału. Do 2000 roku prowadzona była kartkowa Kartoteka Prac Pracowników w układzie alfabetycznym (dostęp: w Czytelni BWNoZ, parter Auli Międzywydziałowej). Od 1997 roku Biblioteka włączyła się w prace nad elektroniczną formą Bazy indeksującej dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Śląskiego.

Na podstawie Zarządzenia nr 63/2015 z dnia 2015-04-17 Rektora UŚ w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pracownicy Uniwersytetu Śląskiego są zobowiązani do przesyłania informacji o swoich publikacjach.

Zgłoszenia informacji o publikacji /wg zaleceń zał. nr 2/ wraz z oświadczeniem o afiliacji (Załącznik 3 do Zarządzenia nr 63)  należy dokonać, w formie papierowej /wydruk komputerowy/ w Czytelni BWNoZ.
Dane o publikacjach umieszczane są w bazie Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego a stamtąd trafiają  w postaci odpowiednio przygotowanych plików do Modułu Sprawozdawczego Polskiej Bibliografii Naukowej.

Polska Bibliografia Naukowa (PBN) to portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzący informacje dotyczące polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz o publikacjach polskich naukowców. Stanowi część Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.

Informacje Ogólne:
Dostęp: http://www.ciniba.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=668%3Abibliografia-bibliografii-polskich-1971-1985&catid=15%3Abazy-danych&Itemid=36&lang=pl#informacje

Wejście do bazy Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego:

http://biblio.bg.us.edu.pl/Scripts/cgiip.exe/wo2_search.p?ID1=EOJHMPMINQBJHGQNBIHGEDCBRIN&ln=pl

 

W przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt  osobisty lub e-mailowy z pracownikami Biblioteki WNoZ

/barbara.tyc@us.edu.pl, renata.cmiel@us.edu.pl ; 32 3689 661 lub 32 3689 675/