Publikacje

WNoZ » Nauka » Publikacje

Od początku istnienia Biblioteki WNoZ trwają w niej prace związane z opracowaniem dorobku naukowego pracowników Wydziału. Do 2000 roku prowadzona była kartkowa „Kartoteka Prac Pracowników” w układzie alfabetycznym (dostęp: w Czytelni BWNoZ, parter Auli Międzywydziałowej).

Od 1997 roku Biblioteka włączyła się w prace nad elektroniczną formą Bazy indeksującej dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Śląskiego.

Informacje Ogólne:
http://www.ciniba.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=668%3Abibliografia-bibliografii-polskich-1971-1985&catid=15%3Abazy-danych&Itemid=36&lang=pl#informacje

Wejście do bazy Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego:
http://opac1.bg.us.edu.pl/Scripts/CGIIP.EXE/WService=proweb/prlogin.w

Klikamy przycisk LOGIN (wejście do bazy nie wymaga podania identyfikatora i hasła)
Klikamy OK aby potwierdzić logowanie się jako ANONIM
Przeszukiwanie bazy odbywa się za pomocą funkcji WYSZUKIWANIE WG INDEKSÓW

Szczegółowych informacji dotyczących korzystania z Bibliografii… udzielają bibliotekarze.

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 63/2015 z dnia 2015-04-17 Rektora UŚ w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach –  http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-632015