Wydawnictwa

[row]
[column sm=”6″]
Acta Geographica Silesiana

Acta Geographica Silesiana is an international Open Access (OA) multidisciplinary journal concerned with all aspects of the interactions between man, eco-systems, agro-systems and the Earth. Submission of papers in applied environmental chemistry, ecology, biogeochemistry and environmental sciences are particularly encouraged.

[/column]
[column sm=”6″]
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego

Celem pracy Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego są międzydyscyplinarne studia nad krajobrazem kulturowym. Komisja zrzesza przede wszystkim geografów – członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego, ale także biologów, architektów krajobrazu, socjologów, psychologów, filozofów przyrody – sympatyków PTG, którzy prowadzą badania nad ewolucją przestrzeni przyrodniczej i społeczno-kulturowej.

[/column]
[/row]
[row]
[column sm=”6″]
Environmental & Socio-economic Studies

Environmental & Socio-economic Studies publishes original papers concerning the interactions between human activity and the environment. The research attention is focused on cities, metropolitan areas, industrial and mining districts, and other areas under human impact. The journal presents the results of interdisciplinary research across the fields of geography, geology, ecology and nature conservation, environmental protection and natural resource management.

[/column]
[column sm=”6″]
Contemporary Trends in Geoscience
[/column]
[/row]