Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Œlšskie Laboratorium GIS
Samorząd studencki WNoZ na facebook Telewizja UŚ biogeosilesia

Strona główna

Aktualności

Jakie tajemnice kryją tysiącletnie drzewa z Tadżykistanu?

W związku z globalnymi zmianami środowiska badania warunków klimatycznych ostatniego tysiąclecia zaliczane są do najistotniejszych problemów badawczych w ostatnich latach.

W najnowszym numerze prestiżowego czasopisma Dendrochronologia ukazała się publikacja pracowników Wydziału Nauk o Ziemi (dr Magdaleny Opały, prof. dr. hab. Tadeusza Niedźwiedzia, prof. UŚ dr. hab. Oimahmada Rahmonova, dr Łukasza Małarzewskiego oraz absolwenta UŚ dr hab. Piotra Owczarka, obecnie Uniwersytet Wrocławski) dotycząca badań dendroklimatycznych prowadzonych w Tadżykistanie: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1125786516300261.

Badania realizowane są w ramach projektu pt. „Porównanie zmienności warunków termicznych w ostatnim tysiącleciu w górach Azji Środkowej i Europy Środkowej” pod kierownictwem prof. dr. hab. Tadeusza Niedźwiedzia z Katedry Klimatologii. W czasie dwóch ekspedycji naukowych, prowadzonych w latach 2014 i 2015, w wysokogórskim obszarze Pamir-Ałaju w zachodnim Tadżykistanie, znaleziono i zebrano próbki ponad 1000-letnich jałowców. Materiał ten posłużył do badania historii klimatu ostatniego tysiąclecia w tej części Azji Centralnej.

Badania te są unikatowe w skali światowej klimatologii, ponieważ region ten stanowi kluczowe ogniwo w pracach nad rekonstrukcją zmienności warunków klimatycznych. W niektórych stanowiskach badawczych stwierdzono występowanie zaburzeń w przebiegu sekwencji słojów. Ma to związek z aktywnością ruchów masowych, które w tej części Azji Centralnej są często akcelerowane przez trzęsienia ziemi.

Z pierwszymi wynikami tych prac można się zapoznać na łamach czasopisma Journal of Asian Earth Sciences: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1367912017300585, gdzie ukazał się artykuł autorstwa: dr hab. Piotra Owczarka, dr Magdaleny Opały-Owczarek, prof. UŚ dr. hab. Oimahmada Rahmonova oraz dr Macieja Mendeckiego.

Obszar Pamir-Ałaju pozostawał białą plamą na mapie badań dotyczących zmienności klimatu. Unikalność prowadzonych przez zespół z WNoZ UŚ badań w tej części świata została doceniona przez redakcję czasopisma Dendrochronologia oraz Asian Dendrochronology Association poprzez umieszczenie na okładce czasopisma zdjęcia obszaru badań wykonanego przez uczestników ekspedycji.

Popularnonaukowy opis prowadzonych badań znajduje się na portalu Przystanek Nauka: http://przystaneknauka.us.edu.pl/artykul/tysiacletnie-drzewa-tadzykistanu

Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl