Nowe zasady ewaluacji działalności naukowej oraz obieg informacji o dorobku pracowników na Uniwersytecie Śląskim

WNoZ » Nowe zasady ewaluacji działalności naukowej oraz obieg informacji o dorobku pracowników na Uniwersytecie Śląskim

Szanowni Państwo,

Bardzo serdecznie zapraszamy na spotkanie: „Nowe zasady ewaluacji działalności naukowej oraz obieg informacji o dorobku pracowników na Uniwersytecie Śląskim”.

W związku z wejściem w życie „Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej” zostaną przedstawione podstawowe zagadnienia związane z zasadami oceny dyscyplin naukowych, skupiając się na jej pierwszym Kryterium: ocenie dorobku – artykułów, rozdziałów i monografii.

Spotkanie poprowadzi dr Aneta Drabek (CINIBA).

Data i miejsce : 15. maja 2019 (środa), godz. 10.00, Aula Międzywydziałowa.

Program: Obieg informacji o dorobku pracowników na Uniwersytecie Śląskim (Bibliografia Dorobku Pracowników UŚ, Repozytorium RE-BUŚ, Portal Pracownika, PBN, ORCID).

Nowe zasady oceny parametrycznej (wykazy publikacji punktowanych, definicje, sposoby liczenia punktów dla pracownika i dyscypliny).

Obowiązki pracownika wynikające z Rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Jeszcze raz zapraszam na to ważne i potrzebne spotkanie.

Jeśli macie Państwo już przygotowane pytania do p. dr A. Drabek odnośnie poruszanych w prezentacji zagadnień, proszę o przesłanie ich do p. Renaty Ćmiel, e-mail: renata.cmiel@us.edu.pl.

Z wyrazami szacunku Dziekan Prof. dr hab. Leszek Marynowski