Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Œlšskie Laboratorium GIS

Idż do:

Informacje,
regulaminy:

Dziekanat czynny:

pn.9:00-13:00
wt.9:00-13:00
śr.9:00-13:00
czw.11:00-15:00
(przerwa 13:00-13:30)
pt.nieczynne

Do pobrania:

Kontakt:

Wydziałowy Koordynator ds. Studentów Niepełnosprawnych
dr hab. Marzena Lamparska
pok. 1810
tel. 32 3689 587

Praktyki zawodowe i ćwiczenia terenowe na studiach licencjackich:
dr Sławomir Pytel
tel. 3689 213

Strona główna > Dla studentów > Obrony, prace

Obrony, prace

Ważne zmiany dotyczące prac dyplomowych!

W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r.wprowadza się nowe procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych:

Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej Archiwizacja elektronicznej wersji pracy dyplomowej Złożenie pracy dyplomowej

Załącznik 1 - http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20156901.pdf

Załącznik 2 - http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20156902.pdf

Tekst zarządzenia - http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/zarz201516.pdf

Podstawowe zalecenia edytorskie dotyczące pisania prac dyplomowych


Egzamin licencjacki geografia - zagadnienia do zestawów

Dyplomy

Przed obroną:

Składając pracę licencjacką i magisterską, każdy student składa dodatkowo 4 fotografie o wymiarach 6,5 x 4,5 (podpisane: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, data obrony) oraz dowód wpłaty za dyplom w wysokości 60 zł. Indeksy oraz pozostałe niezbędne dokumenty konieczne do przeprowadzenia egzaminu licencjackiego i magisterskiego, należy składać w Dziekanacie do 5 dni przed jego terminem.

Po obronie:

Każdy absolwent po zdaniu egzaminu licencjackiego i dyplomowego powinien zgłosić się do dziekanatu w celu pobrania indeksu wraz z kartą obiegową.

Po dyplom należy zgłosić się z:

Aby ubiegać się o odpis dyplomu w języku angielskim, należy złożyć dodatkowo 1 zdjęcie oraz podanie o wydanie odpisu w języku obcym w terminie 30 dni od dnia obrony. Koszt odpisu - 40 zł.
Wpłaty nalezy dokonywać na konto wygenerowane na podstawie numeru PESEL

DYPLOMY W DZIEKANACIE MOŻNA ODBIERAĆ TYLKO W CZWARTKI W GODZINACH OD 11:00 DO 15:00 (przerwa od 13:00 do 13:30) W INNYCH DNIACH I GODZINACH DYPLOMY NIE BĘDĄ WYDAWANE

Wzór podania o odpis w języku angielskim

Studenci studiów licencjackich kontynuujący naukę na studiach magisterskich uzupełniających zobowiązani są do zachowania elektronicznej legitymacji studenta, która po przedłużeniu ważności będzie obowiązywała na studiach II stopnia

Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl