OTWARTE ZEBRANIE NAUKOWE KATEDRY GEOLOGII PODSTAWOWEJ

WNoZ » OTWARTE ZEBRANIE NAUKOWE KATEDRY GEOLOGII PODSTAWOWEJ

22 stycznia 2018 w sali 1003 o godzinie 12:00 dr Andrzej Tyc – referat pt.:

„Jaskinie i zapadliska w trawertynach Huambo (Zachodnia Kordyliera, Andy) – uwagi genetyczne”

Serdecznie zapraszamy