Paliwa dla Nowych Technologii

WNoZ » Paliwa dla Nowych Technologii

W dniu 15 marca w sali Romera (123) w godzinach 10.00-17.00 odbędzie się seminarium na temat
„Paliwa dla nowych technologii”.
Jest to kolejny ważny element kampanii antysmogowej, „Silesia pod błękitnym niebem”, w którą zaangażowani są pracownicy naukowi i doktoranci naszego Wydziału.
Wykłady wygłoszą zaproszeni specjaliści z Polskiej Rady Pelletu oraz
dr hab. Iwona Jelonek i doktorant wdrożeniowy mgr Adam Nocoń. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Więcej na temat kampanii na stronie: http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=9250
Szczegółowy program seminarium: