Pasywny eksperyment sejsmiczny AlpArray-PACASE

WNoZ » Pasywny eksperyment sejsmiczny AlpArray-PACASE

Uniwersytet Śląski w Katowicach przystąpił do międzynarodowego projektu AlpArray-PACASE, polegającego na wykonaniu w latach 2019-2021 pasywnego eksperymentu sejsmicznego, którego głównym celem jest zebranie wysokiej jakości danych sejsmicznych (zapisu szumu sejsmicznego i trzęsień ziemi) na potrzeby rozpoznania struktur geologicznych w głębokim wnętrzu Ziemi pod obszarem obejmującym Alpy i Karpaty oraz dokładniejsze wyjaśnienie geodynamiki tego rejonu Europy. Eksperyment PACASE (The PAnnonian-Carpathian-Alpine Seismic Experiment) jest kontynuacją projektu/eksperymentu AlpArray i zakłada rozszerzenie sieci sejsmometrycznej z wykorzystaniem czujników szerokopasmowych na obszar Karpat.

Uniwersytet Śląski na potrzeby eksperymentu dostarczy 7 stacji sejsmometrycznych, które obejmą swoim zasięgiem obszar od Beskidu Śląskiego po Beskid Sądecki i Tatry.  Zespół złożony z pracowników Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, w składzie prof. dr hab. Adam Idziak, dr Maciej Mendecki i mgr Agnieszka Bracławska, będzie odpowiedzialny za instalację i monitoring sejsmiczny tej części polskich Karpat. Pozostałą cześć monitorować będą pracownicy Instytutu Geofizyki PAN i Uniwersytety Warszawskiego. Poza Polską, w projekcie PACASE uczestniczą badacze z jednostek naukowych z Szwajcarii, Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji i Węgier, którzy będą prowadzić monitoring sejsmiczny oraz inne pomiary geofizyczne i geochemiczne w swoich krajach.

Pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi UŚ będą współpracować w jednej z dziesięciu tematycznych grup badawczych, której zadaniem będzie stworzenie modelu sejsmo-tektonicznego badanego obszaru oraz analiza lokalnej sejsmiczności, mechanizmów źródła, tensora momentu sejsmicznego i rozkładu współczesnego pola naprężeń. Pozostałe grupy badawcze będą zajmować się tematyką: trójwymiarowej tomografii pasywnej struktur Górnego Płaszcza i skorupy kontynentalnej, modelowaniem grawimetrycznym, magnetotellurycznym i geochemicznym litosfery, a także badań geodezyjnych i geodynamicznych.