Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Œlšskie Laboratorium GIS

Strona główna > Wydawnictwa > Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego

Wydawnictwa

Idż do:

PRACE KOMISJI KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Informacja o tytule:

Celem pracy Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego są międzydyscyplinarne studia nad krajobrazem kulturowym. Komisja zrzesza przede wszystkim geografów - członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego, ale także biologów, architektów krajobrazu, socjologów, psychologów, filozofów przyrody - sympatyków PTG, którzy prowadzą badania nad ewolucją przestrzeni przyrodniczej i społeczno-kulturowej. Podstawowym aspektem badawczym łączącym działania naukowe członków Komisji są prace nad ewolucją krajobrazu w ujęciu systemowym, strukturalno-dynamicznym i funkcjonalnym oraz historyczno-genetycznym; prace nad oceną i prognozowaniem zmian w krajobrazie zachodzących pod wpływem działalności człowieka. Studia te dotyczą Polski jak również wybranych regionów świata.


Rada Naukowa Prac Komisji Krajobrazu Kulturowego :

Przewodnicząca Rady: Joanna Plit

Sekretarz Rady: Urszula Myga-Piatek

Członkowie Rady:
Wiaczesław Andrejczuk (University of Silesia),
Sebastian Bernat (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin),
Andrzej T. Jankowski (University of Silesia),
Grzegorz Jankowski (University of Silesia),
Peter Jordan (University of Viena),
Alexander Kovalyov (Kharkiv National University, Ukraina),
Zbigniew Kuriata (Wrocław University of Environmental and Life Sciences),
Urszula Myga-Piątek (University of Silesia),
Jerzy Nita (University of Silesia),
Krystyna Pawłowska (Cracow University of Technology),
Joanna Plit (Polish Academy of Sciences, Warsaw),
Florian Plit (University of Warsaw),
Maria Z. Pulinowa (University of Silesia),
Tadeusz Siwek (University of Ostrava),
Laura Sakaja (University of Zagreb),
Krzysztof H. Wojciechowski (Academy of Physical Education, Biała Podlaska),
Hiroshi Yagahi (University of Ryukoku, Kyoto)

Adres redakcji:

Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk o Ziemi
Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec
tel.: 32 368 93 61
e-mail: krajobraz.kulturowy@us.edu.pl
Strona Komisji - http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl
Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl