Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu ¦l±skiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Śląskie Laboratorium GIS

Idż do:

Informacje,
regulaminy:

Dziekanat czynny:

pn.9:00-13:00
wt.9:00-13:00
¶r.9:00-13:00
czw.11:00-15:00
(przerwa 13:00-13:30)
pt.nieczynne

Do pobrania:

Kontakt:

Wydziałowy Koordynator ds. Studentów Niepełnosprawnych
dr hab. Marzena Lamparska
pok. 1810
tel. 32 3689 587

Praktyki zawodowe i ćwiczenia terenowe na studiach licencjackich:
dr Sławomir Pytel
tel. 3689 213

Strona główna > Dla studentów > Plany zajęć

Plany zajęć

Plany zajęć 2017/2018 - semestr zimowy

Uwaga!!! Plany mog± jeszcze ulegać zmianom.

- geografia I rok

- geografia II rok

- geografia III rok

- geografia I MU R¦G

- geografia I MU HiGW

- geografia I MU Kl

- geografia I MU ZG¦

- geografia I MU GIS

- geografia I MU ZP

- geografia II MU R¦G

- geografia II MU HK

- geografia II MU ZG¦

- geografia II MU ZP

- geografia II MU GIS

- geografia II MU EOPiG


- geologia I rok

- geologia II rok

- geologia III rok

- geologia I MU GMI

- geologia I MU DKG

- geologia I MU HOW

- geologia I MU OLZ

- geologia I MU PST

- geologia II MU GMI

- geologia II MU GOP

- geologia II MU HOW

- geologia II MU OLZ

- geologia II MU PST


- inżynieria zagrożeń ¶rodowiskowych I rok

- inżynieria zagrożeń ¶rodowiskowych II rok

- inżynieria zagrożeń ¶rodowiskowych III rok


- geologia stosowana I rok

- geologia stosowana II rok

- geologia stosowana III rok


- geofizyka III rok

- geofizyka I rok MU

- geofizyka II rok MU


- turystyka IMU

- turystyka IIMU Gospodarka turystyczna


- ochrona ¶rodowiska I rok

- ochrona ¶rodowiska II rok

- ochrona ¶rodowiska III rok

- ochrona ¶rodowiska I MU

- ochrona ¶rodowiska II MU


Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl