Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu ¦l±skiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Śląskie Laboratorium GIS

Strona główna > KRK

Geografia - studia I stopnia

Geografia - studia II stopnia



Geologia - studia I stopnia

Geologia - studia II stopnia



Geofizyka - studia I stopnia

Geofizyka - studia II stopnia



Geologia stosowana - studia I stopnia



Inżynieria zagrożeń ¶rodowiskowych - studia I stopnia



Turystyka

Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl