Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Œlšskie Laboratorium GIS

Idż do:

Informacje,
regulaminy:

Dziekanat czynny:

pn.9:00-13:00
wt.9:00-13:00
śr.9:00-13:00
czw.11:00-15:00
(przerwa 13:00-13:30)
pt.nieczynne

Do pobrania:

Kontakt:

Wydziałowy Koordynator ds. Studentów Niepełnosprawnych
dr hab. Marzena Lamparska
pok. 1810
tel. 32 3689 587

Praktyki zawodowe i ćwiczenia terenowe na studiach licencjackich:
dr Sławomir Pytel
tel. 3689 213

Strona główna > Dla studentów > Praktyki

Praktyki zawodowe

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 1 ust. 1 pkt 5 i § 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 7 i art. 12 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674, z późn. zm.) zgodnie z zarządzeniem nr 41/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie organizowania studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Śląskim i obowiązków opiekunów praktyk, ustala się na kierunku geografia praktyki zawodowe.
Osoba odpowiedzialna za praktyki zawodowe i ćwiczenia terenowe na studiach licencjackich:
dr Sławomir Pytel tel. 3689 213
Wszelkie pytania odnośnie ćwiczeń proszę kierować do dr S. Pytla.

- Zarządzenie nr 41/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie organizowania studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Śląskim i obowiązków opiekunów praktyk.


Procedura odbywania praktyk zawodowych:

  1. Wydrukować dokumenty zamieszczone poniżej (porozumienie w 3 kopiach)
  2. Uzyskać podpis na skierowaniu u dr S.Pytla (416)
  3. Uzyskać podpis od Pani dziekan dr hab. prof. UŚ Urszuli Myga-Piątek (dziekanat studencki) na porozumieniu
  4. Odbyć 15 dni praktyk i wypełnić dziennik praktyk z każdego dnia
  5. Wypełnić i opieczętować raport oraz dziennik praktyk
  6. Udać się do dr S.Pytla z przygotowanymi dokumentami w koszulce foliowej po wpis do indeksu na stronie 82

- Oświadczenie

- Regulamin praktyk

- Skierowanie na praktyki

- Zwolnienie z praktyk

- Warunki zwolnienia z praktyk

- Umowa

- Raport


PRAKTYKI PEDAGOGICZNE

Programy praktyk pedagogicznych

Druki do pobrania

Wzór wypełnienia umów
Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl