Programy projakościowe

WNoZ » Programy projakościowe

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zostały uruchomione dwa programy projakościowe dla pracowników Wydziału Nauk o Ziemi UŚ:

1. Program MOBILNOŚĆ KADRY umożliwiający finansowanie 3 miesięcznych staży naukowych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych. Z Programu będzie mogło skorzystać 24 pracowników, po 2 z każdego Wydziału. Koszt jednego stażu nie może przekroczyć 50.000,- zł. Regulamin Programu określa zarządzenie nr 168 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie programu ”Mobilność kadry” dla pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-168/2017

2. Program MAŁE GRANTY wspierający inicjatywy grantowe pracowników. Z Programu będzie mogło skorzystać 24 pracowników, po 2 z każdego Wydziału. Koszt pojedynczego małego grantu nie może przekroczyć 10.000,- zł. Regulamin Programu określa zarządzenie nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego zasady wspierania inicjatyw grantowych tzw. małe granty, pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach finansowany z puli rezerwy rektora na działania projakościowe (własne środki)”: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-169/2017

WNIOSEK W PROGRAMIE MAŁE GRANTY , WNIOSEK W PROGRAMIE MOBILNOSC KADRY
Termin składania wniosków upływa 15 stycznia 2018 roku.

Prosimy o przekazanie wniosków do Pani Irminy Rabędy z Wydziałowej Pracowni Obsługi Dydaktyki i Prac Badawczych (p.103)

Z poważaniem,
Dziekan Dr hab. prof. UŚ Leszek Marynowski