PUBLICZNA DYSKUSJA NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ

WNoZ » PUBLICZNA DYSKUSJA NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ


DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU NAUK o ZIEMI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
zapraszają na
PUBLICZNĄ DYSKUSJĘ NAD ROZPRAWA DOKTORSKĄ
mgr Doroty Środek
która odbędzie się 12 lutego 2019r. o godz. 12:00 w sali 123
Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, ul. Będzińska 60.


Temat rozprawy doktorskiej:
Minerały z chlorem i fluorem ze skał pirometamorficnych
Promotor:
Dr hab. Irina Gałuskina (Uniwersytet Śląski)
Recenzenci:
Prof. dr hab. Ewa Słaby (Instytut Nauk Geologicznych PAN)
Dr hab. inż. prof. AGH Tomasz Bajda (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)

Z pracą i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, ul. Będzińska 60