PUBLICZNA DYSKUSJA NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ

WNoZ » PUBLICZNA DYSKUSJA NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ


DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU NAUK o ZIEMI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
zapraszają na
PUBLICZNĄ DYSKUSJĘ NAD ROZPRAWA DOKTORSKĄ
mgra Michała Ciepłego
która odbędzie się 14 lutego 2019r. o godz. 11:00 w sali 123
Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, ul. Będzińska 60.


Temat rozprawy doktorskiej:
Wpływ czynników morskich na proces cielenia lodowców Spitsbergenu na przykładzie Lodowca Hansa
Promotor:
Prof. dr hab. Jacek Jania (Uniwersytet Śląski)
Recenzenci:
Prof. dr hab. Wiesław Ziaja (Uniwersytet Jagielloński)
Dr hab. prof. IO PAN Waldemar Walczowski (Instytut Oceanologii PAN)

Z pracą i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, ul. Będzińska 60