PUBLICZNA DYSKUSJA NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ

WNoZ » PUBLICZNA DYSKUSJA NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU NAUK o ZIEMI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
zapraszają na
PUBLICZNĄ DYSKUSJĘ NAD ROZPRAWA DOKTORSKĄ
mgra Marcina Szuszkiewicza
która odbędzie się 19 marca 2019r. o godz. 12:00 w sali 123
Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, ul. Będzińska 60.

Dywersyfikacja geogenicznego, pedogenicznego i antropogenicznego sygnału magnetycznego na przykładzie wybranych profili glebowych wytworzonych na różnym podłożu skalnym
Promotor:
Dr hab. prof. IPIŚ Tadeusz Magiera (Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Zabrze)
Recenzenci:
Prof. dr hab. Jerzy Nawrocki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Dr hab. prof. UMK Michał Jankowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Z pracą i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, ul. Będzińska 60