PUBLICZNA DYSKUSJA NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ

WNoZ » PUBLICZNA DYSKUSJA NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

zapraszają na:

PUBLICZNĄ DYSKUSJĘ NAD ROZPRAWĄ

DOKTORSKĄ

mgr  Natalii Tomczewskiej-Popowycz

która odbędzie się  14 maja 2019 r. o godz. 10:00 w sali 123

Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, ul. Będzińska 60

Temat rozprawy doktorskiej:

Turystyka sentymentalna Polaków na Ukrainie Zachodniej

Promotor:

Prof. dr hab. Jerzy Runge (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Recenzenci:

Prof. dr  hab. Andrzej Kowalczyk  (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Andrzej Matczak  (Uniwersytet Łódzki)

Z pracą i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, ul. Będzińska 60