PUBLICZNA DYSKUSJA NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ

WNoZ » PUBLICZNA DYSKUSJA NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

zapraszają na:

PUBLICZNĄ DYSKUSJĘ NAD ROZPRAWĄ

DOKTORSKĄ

mgra  Dawida Surmika

która odbędzie się 17 czerwca 2019 r. o godz. 11:00 w sali 123

Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, ul. Będzińska 60

Temat rozprawy doktorskiej:

Mikrotafonomia szczątków gadów środkowego triasu Śląska

Promotorzy:

Dr hab. prof. UŚ Michał Zatoń (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Dr hab. prof. IP PAN Barbara Kremer (Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa)

Recenzenci:

Dr hab. prof. UJ Michał Gradziński (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Dr hab. Piotr Jadwiszczak (Uniwersytet w Białymstoku)

Z pracą i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, ul. Będzińska 60