PUBLICZNA DYSKUSJA NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ

WNoZ » PUBLICZNA DYSKUSJA NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU NAUK o ZIEMI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
zapraszają na
PUBLICZNĄ DYSKUSJĘ NAD ROZPRAWA DOKTORSKĄ
mgr Elżbiety Łepkowskiej
która odbędzie się 12 lutego 2019r. o godz. 10:00 w sali 128
Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, ul. Będzińska 60.


Temat rozprawy doktorskiej:
Zmienność odpływu wód oraz transportu materiału zawieszonego ze zlewni Lodowca Werenskiolda (SW Spitsbergen)
Promotor:
Prof. dr hab. Jacek Jania (Uniwersytet Śląski)
Recenzenci:
Prof. dr hab. Stanisław Staśko (Uniwersytet Wrocławski)
Dr hab. prof.UMK Ireneusz Sobota (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Z pracą i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, ul. Będzińska 60